تماس با ما

اطلاعات تماس
نام واحد: واحد تحصیلات تکمیلی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشاني پستی: شیراز- خیابان زند- جنب داروخانه هلال احمر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز- طبقه هفتم- معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

تلفن:      32305410 - 071  داخلی 7704
دورنگار:   32122430- 071                           
پست الكترونيك:  vcr-libs7@sums.ac.ir

ارسال نظرات و پيشنهادها
لطفا نظرات و پيشنهادهای خود را براي بهبود فعاليت های واحد تحصیلات تکمیلی به ما اعلام فرماييد:

نظرات و پيشنهادهای خود را در اينجا بنويسيد
    
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.