معرفی مراکز تحقیقاتی مجری و دانشجویان

فهرست مراكز تحقیقاتی مجری و دانشجویان پذیرفته شده در اولین دوره برنامه پزشک پژوهشگر دانشگاه علوم پزشكی شیرازدر جدول آمده است:

ردیف
مركز تحقیقات
 نام دانشجو
 مدرک تحصیلی
استاد راهنما
1
پیوند و ترمیم اعضا
دکتر احمد اشراقیان
پزشک عمومی
متخصص داخلی
دکتر ملک حسینی-دکتر ملک زاده
2
گروه مولکولار پاتولوژی
دکتر آرمین عطار
پزشک عمومی
متخصص قلب
دکتر منبتی-دکتر بابایی
 
  • داوطلبین جهت ثبت نام برای مراكز تحقیقاتی مجری كه مورد تایید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت می باشد و در فرم ثبت نام آنلاین اسامی آنها ذکر شده است اقدام به ارسال مدارك نمایند.
  • به منظورثبت نام به  rcd.research.ac.ir مراجعه نمایید.
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.