معرفی دوره

دوره پزشک پژوهشگر بالاترين فرصت تحصيلي آموزش عالي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که به پزشکان و دندانپزشکان برتر تعلق می گیرد تا علاوه بر آموزش بالینی در مقاطع تخصص/فوق تخصص/فلوشیپ، آموزش تحقیقاتی نیز دریافت کرده و مدرک Ph.D. را نیز اخذ نمایند. هدف از ايجاد دوره پزشک پژوهشگر، کمک به رشد حرفه ای پزشکان و دندانپزشکان نخبه کشور و کاستن از روند مهاجرت نخبگان به خارج از کشور است تا ضمن کسب مهارت های تخصصی و یا فوق تخصص/فلوشیپ در یک رشته بالینی، در يك زمينه خاص تحقیقاتی مربوط به رشته بالینی خود نیز آموزش دیده و به کسب مدرک PhD علاوه بر مدرک تخصص یا فوق تخصص/فلوشیپ نیز نائل آیند. پزشک پژوهشگر به پزشک متخصص بالینی اطلاق می شود که به طور متوسط حداقل ٪۵۰ از وقت خود را صرف تحقیق نماید.

ویژگی های دوره

  • محور اصلي فعاليت های برنامه پزشک پژوهشگر، کسب دانش و مهارت های بالينی و پژوهشي بطور همزمان و هدفمند در يک حيطه خاص از علم پزشکی است.
  • برنامه پزشک پژوهشگر مقطع جديد دانشگاهي نبوده و کاريکولوم آموزشي آن عملاً ترکيبي از محتواي دوره تخصصي يا فوق تخصص/فلوشيپ بالينی به علاوه دوره PhD by research است.
  • پذيرش دستياران اين برنامه در قالب ظرفيت استعدادهای درخشان و يا مازاد بر ظرفيت ورودی دوره های تخصصی يا فوق تخصصی در دانشگاه های کشور خواهد بود.
  • طول برنامه بر اساس دوره آموزشی دستيار و با تاييد دبيرخانه "شورا" تعيين مي گردد. اين برنامه حداکثر 8 سال بوده و شامل دوره تخصص، فوق تخصص/فلوشيپ + 2 سال محاسبه می گردد.
  • دستيار موظف است حداکثر تا پايان شهريور هر سال يک گزارش يکهزار کلمه اي از پيشرفت کار خود به دبيرخانه "شورا" ارسال کند.
  • دستياران برنامه پزشک پژوهشگر برای فارغ التحصيلی از برنامه ملزم به دريافت مدرک بورد تخصص/فوق تخصص/فلوشيپ می باشند.
  • پيشرفت رضايت بخش دستيار منوط به گذراندن موفقيت آميز مراحل آموزشي و پژوهشي، شامل امتحان ارتقا، کسب مهارت های بالينی و تحقيقاتی، چاپ مقالات، و گزارش سالانه دستيار و نظر استاد راهنما می باشد.
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.