معیار‌هاي ارزیابی و تشخيص شركت‌هاي دانش‌بنيان

پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در آبان 1391، کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان به ریاست معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تشکیل شد.

اولین ویرایش آیین نامه ارزیابی شرکت های دانش بنیان و فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان در اسفند 1391 به تصویب رسید.

بر اساس انعکاس تجربیات کارگزاران ارزیابی و نظرات کارشناسی وزارتخانه ها و دستگاه های عضو کارگروه، شهرک های صنعتی، پارک های علم وفناوری، مراکز رشد، انجمن های علمی و صنفی و صاحبنظران خبره، هر ساله اصلاحات مختصری در آئین نامه ارزیابی شرکت ها و فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان به تصویب کارگروه می رسد که ویرایش چهارم آئین نامه ارزیابی و فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان در اسفند 1394 به تصویب کارگروه رسید. با توجه به اینکه ارزیابی شرکت های جدید و تمدید شرکت های قبلی در طول سال 1395 بر اساس آئین نامه جدید خواهد بود، شرکت های متقاضی جهت اطلاع از ایین نامه جدید می توانند به لینک زیر مراجعه فرمایید.

آيين‌نامه ارزیابی و تشخيص شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان

 

 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.