فهرست‌ فعالیت‌های تحقیق و توسعه

 در صورتی دانش فنی مبتنی بر تحقیق و توسعه مربوط به کالا/خدمت در شرکت­ها مورد پذیرش قرار می­ گیرد که حداقل یکی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه در جدول زیر، بر روی آنها انجام شده باشد.

 سر فصل

 توضیحات

معیار های اصلی فعالیت‎ های تحقیق و توسعه

 کلیه فعالیت‌ها در حوزه توسعه محصول که شامل هر دو شرط زیر باشند، تحقیق و توسعه هستند:

الف- از طریق طراحی یا مهندسی معکوس؛ و (در حوزه زیستی، شیمیایی یا دارویی) ایجاد یا ارتقاء اساسی فرمولاسیون و یا ترکیبات آن‌ها باشد.  

ب- در زمینه ایجاد کالا/خدمت جدید، یا ایجاد فرآیند تولید پیچیده و جدید (در سطح شرکت)، یا ارتقاء اساسی آنها باشد.  

تذکر1: پیچیده بودن فرآیند تولید، ضروری است. لذا اگر فرآیند تولید، ساده باشد، انجام طراحی و مهندسی معکوس روی آن، تحقیق و توسعه محسوب نمی شود. علاوه بر این،‌ انجام تغییرات جزئی در فرآیند تولید یا فعالیت­هایی نظیر مهندسی صنایع برای استاندارد نمودن یا بهینه کردن فرآیند تولید از طریق روش‌های غیر فنی نیز تحقیق و توسعه محسوب نمی‌شود.

تذکر2: انتظار می ­رود شرکتی که فعالیت­ های تحقیق و توسعه را روی کالا/خدمت یا فرآیند تولید آنها انجام داده باشد، از نظر فنی در آینده نیز، قادر به ایجاد تغییرات اساسی بر روی آنها، باشد.

فعالیت ‎هایی که تحقیق و توسعه نیستند

کلیه‌ فعالیت هایی که در راستای تولید یا تجاری سازی محصولی است که مراحل طراحی و آزمایش را طی کرده و مشخصات فنی و کارکردی آن تعیین شده، تحقیق و توسعه نیستند، اگرچه از نوع علمی، فنی یا مهندسی باشند.  لذا فعالیت‌های زیر تحقیق و توسعه نیستند:

بازاریابی و تحقیقات آن، پیش تولید، تولید آزمایشی برای بررسی کشش بازار، امکان سنجی تولید، کنترل کیفیت، فعالیت هایی از نوع چیدمان تجهیزات یا مهندسی صنایع برای بهبود تولید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات تولید و نظایر آن.  

همچنین فعالیت های مربوط به بهبودهای جزیی در محصول و فرایند تولید، تحقیق و توسعه محسوب نمی شود.

توضیحات تکمیلی حوزه نرم افزار

آن دسته از فعالیت های طراحی و توسعه نرم‌افزار، تحقیق و توسعه محسوب می‌شوند که در راستای «توسعه یک نرم افزار جدید» یا «تغییر اساسی یک نرم افزار» باشند؛ بنابراین فعالیت های معمول و روتین مربوط به توسعه نرم‌افزار، حتی در حوزه نرم افزارهای موجود در فهرست کالا/خدمات دانش‌بنيان (مانند رفع خطا، تطبیق و تغییرات جزیی در نرم‌افزارهای موجود دانش‌بنيان، ایجاد تغییرات ظاهری بدون پیچیدگی فنی، پشتیبانی از سیستم‌‌های موجود، تهیه راهنما، ترجمه محیط نرم افزار و یا افزودن امکانات کاربر به برنامه‌، عیب‌یابی سیستم ‌ها و ترجمه زبان‌های کامپیوتری) و کلیه فعالیت هایی که عرفا در سطح تکنیسینی نرم افزار و فناوری اطلاعات تلقی می گردند، تحقیق و توسعه محسوب نمی‌شوند.

علاوه بر این طراحی و ایجاد نرم‌افزارهای عادی خارج از فهرست کالا/خدمات دانش‌بنيان (مانند نرم‌افزارهای عادی حسابداری، اداری و طراحی سایت با پیچیدگی فنی متوسط) یا فعالیتهای مربوط به فرآیندهای انجام کار، نظیر فعالیت‌های مهندسی صنایع (مانند پیاده نمودن استانداردها)، تحقیق و توسعه نیستند.

توضیحات تکمیلی حوزه زیست، دارو، مواد و شیمیایی

انجام فعالیت‌های مربوط به توسعه فرآورده‌های شیمیایی، زیستی، دارویی و یا روش‌های درمانی جدید یا ارتقاء اساسی آن‌ها از روشهایی نظیر توسعه فرمولاسیون، تخمیر یا استخراج مواد موثره یا کشت بافت یا سایر روشهای اساسی، تحقیق و توسعه محسوب می شود.  

تذکر: انتظار می ­رود شرکتی که فعالیت­ های تحقیق و توسعه را روی کالا/خدمات این حوزه انجام داده باشد، از نظر فنی در آینده نیز قادر به ایجاد تغییرات اساسی بر روی آن‌ها باشد.


 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.