1. قوانین و آيين نامه اجرايي حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان
  1. معافیت های مالیاتی:
  1. تسهیلات حمایتی:


جهت دریافت اطلاعات بیشتر پیرامون حمایت ها و تسهیلات قانونی (مالیاتی)، به صفحه 
فرآیند ارائه حمایت های مالیاتی در سایت کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان مراجعه نمایید.

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.