معرفی طرح های فناورانه

طرح فناورانه و محصول محور به طرحی گفته میشود که با استفاده از دانش و مهارت هاي سازمان یافته، منجر به طراحی، ساخت و توسعه یک محصول (نظیردستگاه، دارو، واکسن، مواد اولیه، نرم افزار و ...) به منظور رفع یک نیاز یا حل یک مشکل در حوزه سلامت و بهبود کیفیت زندگی باشد.

اجراي طرح هاي فناورانه محصول محور در دانشگاه ها نقش بسیار مهمی را در توسعه اقتصاد دانش بنیان ایفا می کند. استفاده از قابلیت هاي علمی و فناوري اساتید و دانشجویان شاغل به تحصیل و به ویژه بهره مندي از ظرفیت هاي دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی براي به انجام رساندن تحقیقات کاربردي فناورانه و ابداع و اختراع محصولات اثربخش بر حفظ و ارتقاء سلامت جامعه، هدفی است که تحقق آن می تواند به صورتی بنیادین شکوفایی نظام آموزش دانشگاهی کشور را به دنبال داشته باشد.
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.