اطلاع رسانی همايش ها و كنگره ها
 

اطلاع رسانی همایش های دانشگاه علوم پزشكی شیرازاhcز

سامانه همایش های دانشگاه علوم پزشکی شیراز

همایش‌های دانشگاه علوم پزشكی شیراز


سايت های اطلاع رسانی داخل كشور

همایش های دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
 
آرشیو همایش های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری
 
اطلاع رسانی همایشهای پزشكی بالینی
 
همایش های پزشکی


سايت های اطلاع رسانی خارج از كشور

عناوین همایشها و سمینارهای آتی بین المللی جهانی (1)

عناوین همایشها و سمینارهای آتی بین المللی جهانی (2)

Global Events List
 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.