عناوين كنگره ها، همايش ها، سمينارها و كارگاه هاي آتي

دانشگاه علوم پزشكي شیراز " به ترتيب تاريخ برگزاري "

 

  

سمینار روش های نوین در توانبخشی افراد آسیب نخاعی   (شیراز)  5 لغایت 6 تیرماه 1398 

سمینار کاربرد تحریکات مغز در روانپزشکی   (شیراز)    6 تیرماه 1398

سمینار زایمان بدون درد        (شیراز)      20 تیرماه 1398
شماره تماس: 07132324811

سيزدهمين كنگره بین المللی ميكروب شناسي باليني استاد البرزي   (شیراز)      16 لغایت 18 مهرماه 1398

دومین کنگره بین المللی بیماریهای ناقل زاد و تغییرات اقلیمی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی (شیراز)  22 لغایت 24 آبانماه 1398

چهارمین همایش سیره نبوی ص در طب  (شیراز)  28 لغایت 30 آبانماه 1398

هشتمین سمینار بین المللی سلامت زنان   (محل برگزاری: تهران)  13 لغایت 14 آذرماه 1398
همایش مؤلفه های سبک زندگی اسلامی و ایرانی   (شیراز)  17 لغایت 18 آذرماه 1398
 کنگره بین المللی با عنوان مراقبت های طولانی مدت: چالشها و راهکارها  (شیراز)   3 لغایت 4 دیماه 1398

دهمین سمینار بین المللی کاهش بار سوانح و حوادث ترافیکی و چالش های پیشرو (شیراز)  2 لغایت 3 بهمن ماه 1398

سومين كنگره دوسالانه كودكان استاد اميرحكيمي (شیراز)  26 لغایت 29 فروردين ماه 1399
 سومين همايش خاورميانه و هشتمين همايش سامانه هاي دارورساني نوين ايران   (شیراز) 21 لغایت 23 خردادماه 1399عناوين كنگره ها، همايش ها، سمينارها و كارگاه هاي برگزار شده
دانشگاه علوم پزشكي شیراز " به ترتيب تاريخ برگزاري "

   

LIST OF PREVIOUS CONGRESSES OF SHIRAZ UNIVERSITY F MEDICAL SCIENCES
      
One of the congress which has been annually administrated by the Shiraz University of Medical Sciences, is International Congress of Geographic Medicine

Hematology & Oncology
April ,1986
(Congress Secretary Dr. Tabei)

 1

Infectious Diseases
April ,1987
(Congress Secretary Dr. Tabei)

 2

Nutrition in Health and Diseases
October ,30- Nov. 3 ,1988
(Congress Secretary Dr. Tabei)

 3

Organ Transplantation
May ,4-7 ,1991
(Congress Secretary Dr. Omrani)

 4

Neonatal Medicine
April ,12-16 ,1992
(Congress Secretary Dr. Madani)

 5

Fertility and Infertility
May ,3-6 ,1993
(Congress Secretary Dr. Nezakatgoo)

 6

Emergency Medicine
May ,16-19 ,1994
(Congress Secretary Dr. Nezakatgoo)

 7

Immunology & Allergy
May ,7-10 ,1995
(Congress Secretary Dr. Ghaderi)

 8

Oncology
May ,12-15 ,1996
(Congress Secretary Dr. Ghaderi)

 9

Infectious and Tropical Diseases 
November ,10-13 ,1997
(Congress Secretary Dr. Alborzi)

10

Ambulatory Medicine
October  31-November  3 ,1998
(Congress Secretary Dr. Lankarani)
(Congress Executive Secretary Dr. Oboodi)

11

Gastrointestinal & Liver Disease
 November ,1-4 ,1999
(Congress Secretary Dr. Saberi-Firoozi)

12

Cardiovascular Diseases
October  ,2-5 ,2000
(Congress Secretary Dr. Aminian)
(Congress Executive Secretary Dr. Zamani)

13

Physiology & Pharmacology
November ,5-8 ,2001
(Congress Secretary Dr. Panjehshahin)
(Congress Executive Secretary Dr. Nekooeian)

14

Medical Education
December  ,9-11 ,2002
(Congress Secretary Dr. Kadivar)
(Congress Executive Secretary Dr. Dehghani)

15

 Advances in Basic & Clinical Oncology December ,1-4 ,2003 
(Congress Secretary Dr. Mosalaei )
(Congress Executive Secretary Dr. Foroutan )

16

Renal Diseases & Hypertension November ,23-25 ,2004
(Congress Secretary Dr. Fallahzadeh )
(Congress Executive Secretary Dr. Roozbeh )

17


 

  
لیست گردهمايي هاي برگزار شده
توسط دفتر امور کنگره ها و تبادلات پژوهشی بین المللی دانشگاه علوم پزشكي شيراز
(از سال 1365 تاکنون به ترتیب تاریخ برگزاری)
اولين كنگره بين المللي پزشكي جغرافيايي سال  1365
دومين كنگره بين المللي پزشكي جغرافيايي پاتولوژي 5 لغایت 9 اردیبهشت ماه 1366
سومين كنگره بين المللي پزشكي جغرافيايي تغذيه در سلامتي و بيماري 8 لغایت 12 آبانماه 1367
چهارمين كنگره بين المللي پزشكي جغرافيايي پيوند اعضاء  14 لغایت 17 اردیبهشت ماه 1370
پنجمين كنگره بين المللي پزشكي جغرافيايي طب نوزادان  23 لغایت 27 فروردین ماه 1371
ششمين كنگره بين المللي پزشكي جغرافيايي باروري و ناباروري  13 لغایت 16 اردیبهشت ماه 1372
هفتمين كنگره بين المللي پزشكي جغرافيايي فوريتهاي پزشكي  26 لغایت 29 اردیبهشت ماه 1373
هشتمين كنگره بين المللي پزشكي جغرافيايي و سومين كنگره ايمنولوژي و آلرژي ايران  17 لغایت 20 اردیبهشت ماه 1374
نهمين كنگره بين المللي پزشكي جغرافيايي سرطان شناسي 23 لغایت 26 اردیبهشت ماه 1375
دهمين كنگره بين المللي پزشكي جغرافيايي بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران  19 لغایت 22 آبانماه 1376
يازدهمين همايش بين المللي پزشكي جغرافيايي و اولين همايش طب سرپايي در ايران  9 لغایت 12 آبانماه 1377
دوازدهمين كنگره بين المللي پزشكي جغرافيايي و اولين كنگره بيماريهاي دستگاه گوارش و كبد در ايران 10 لغایت 13 آبانماه 1378
سيزدهمين كنگره بين المللي پزشكي جغرافيايي تحت عنوان بيماريهاي قلب و عروق  11 لغایت 14 مهرماه 1379
چهاردهمين كنگره بين المللي پزشكي جغرافيايي و پانزدهمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران  14 لغایت 17 آبانماه 1380
اولين كنگره بين المللي دانشجويان علوم پزشكي آبانماه 1380
هشتمين همايش علوم دارويي ايران  5 لغایت 7 شهریورماه 1381
كنگره بين المللي بيهوشي و مراقبتهاي پزشكي قبل، حين و بعد از اعمال جراحي و هفتمين كنگره سراسري بيهوشي و مراقبتهاي ويژه ايران 10 لغایت 13 مهرماه 1381
پانزدهمين كنگره بين المللي پزشكي جغرافيايي و پنجمين همايش كشوري آموزش پزشكي 18 لغایت 20 آذرماه 1381
چهارمين سمينار تخصصي آسم و آلرژي 23 لغایت 25 اردیبهشت ماه 1382
اولين سمپوزيوم بين المللي ترومبوز و هموستاز 9 لغایت 10 آذرماه 1382
شانزدهمين كنگره بين المللي پزشكي جغرافيايي تحت عنوان كنگره سرطان شناسي 10 لغایت 13 آذرماه 1382
سمينار بررسي مشكلات ژورناليزم پزشكي در ايران و ارائه راهكارها 30 بهمن ماه 1382
ششمين همايش سراسري علوم تشريحي ايران 15 لغایت 17 اردیبهشت ماه 1383
ششمين سمينار سراسري بيماريهاي ناشي از استرس 22 لغایت 24 اردیبهشت ماه 1383 
 هفدهمين كنگره بين المللي پزشكي جغرافيايي " بيماريهاي كليه و فشار خون" 3 لغایت 5 آذرماه 1383
هشتمين همايش بين المللي انجمن اندودنتيست هاي ايران 21 لغایت 23 بهمن ماه 1383  
سمپوزيوم درد حاد بعد از عمل جراحي  12 لغایت 13 اسفندماه 1383
دومين سمپوزيوم بين المللي هموستاز و ترومبوز  16 فروردین ماه 1384
اولين سمينار سراسري شيمي دارويي و مواد طبيعي 21 لغایت 22 اردیبهشت ماه 1384
پنجمين همايش هماتولوژي، آنكولوژي ايران و همايش پرستاري در بيماريهاي هماتولوژي و آنكولوژي 1 لغایت 3 تیرماه 1384
كارگاه كشت غضروف  16 تیرماه 1384
تلفن: 2307594-0711
pedsurg@sums.ac.ir
 
 
تلفن: 2424256-0711
كارگاه مقدماتي لاپاراسكوپي و مانومتري بر روي حيوانات آزمايشگاهي  20 آبانماه 1384
تلفن: 2307594-0711
neurosurg@sums.ac.ir
 سمينار نانوفناوري و كاربردهاي آن در علوم پزشكی 14  اسفندماه   1384

تلفن: 32307594-071
چهارمين همايش سالانه دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي و درماني سراسر كشور
 6-7 اردیبهشت ماه 1385
كنگره مدون بازآموزي جراحي تعويض مفاصل و ارتوپدي  24 لغایت 26 خردادماه 1385
ششمین همایش انجمن علمی پریودنتولوژی ایران 10 لغایت 12 آبانماه 1385
 برگزاری سمينار علمي " استومي و عوارض آن" 16 آبان ماه 1385 
دومين همايش كشوري بيماريهاي عفوني كودكان    18-17 آبانماه 1385
دومين همايش سالانه مدارك پزشكي دانشجويان سراسر كشور     3-2 دیماه 1385
تلفن: 6231515-0711
فاكس: 6250500-0711
سمينار علمي با موضوع روانپزشكي 7 لغایت 8 اردیبهشت ماه 1386
سمينار مروري بر بيماري ون ويلبراند  20 اردیبهشت ماه 1386
 
اولين كنگره ميكروب شناسي باليني ايران  (شيراز) 18-20 ارديبهشت ماه 1386
تلفن: 6262225-0711
سمينار PET SCAN 2 خردادماه 1386
 
 
تلفن: 2122390-0711
فاكس 2338007-0711
سمينار Acute Pain و اقدام به بيهوشي بيماران 19 خردادماه 1386
سمینار Post Liver Transplant Management 19 خردادماه 1386
سمینار GERD 19 خردادماه 1386
سمينار تازه هاي پيوند اعضاء  20 خردادماه 1386
سمپوزيوم ژنتيك 20 خردادماه 1386
  
17 شهریور ماه
 
تلفن: 2349610-0711
سمينار بي‌اختياري آنال و تومورهاي ركتوم 19 لغایت 20 آبانماه 1386
 
تلفن: 6280804-0711
 
سمپوزیوم یک روزه هموستاز و ترومبوز(شیراز)
 
دوشنبه 29 بهمن ماه 1386
بیمارستان نمازی - تالار استاد قریب
 
 اولين كنگره بيهوشي قلب ايران  (شیراز)
 20-18 ارديبهشت ماه 1387
برای دریافت فرم برروی لینکهای زیر کلیک نمایید
 
یست و چهارمین کنگره بین المللی رادیولوژی ایران  3 لغایت 6 اردیبهشت ماه 1387
 شصتمین دوره بازآموزی AO درمان شکستگی های اندام فوقانی و تحتانی و عوارض   3-2
خردادماه 1387
 
16-18 مهر ماه 1387
 
تلفن: 6292021-0711
كنفرانس يكروزه افق هاي جديد در پرتو درماني هزاره سوم (تاكيد بر روشهاي راديوتراپي هدفمند)
19 آبانماه 1387

هشتمین همایش سراسری دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) "سلامت نوجوانان"  (شیراز)  12-13 اسفند ماه 1387
 
 
 
دهمين كنگره كشوري آموزش علوم پزشكي و دومين جشنواره شهيد مطهري "استاد توانمند" 
 
(شيراز) 15-17 اردي بهشت ماه 1388
تلفن: 2349338-0711
 
سومين كنگره ميكروب شناسي باليني ايران   (شيراز)  14-16 مهرماه 1388
تلفن: 6474304-0711
اولين سمپوزيوم آنفلونزاي پرندگان  (شيراز)   29-30 مهرماه 1388 

تلفن:  6138730-0711
http://www.adrc.ir
اولين همايش استاني مهارتهاي باليني پرستاري ويژه پرستاران طرحي  (شيراز)   10-11 آبانماه 1388

تلفن: 2333663-0711
 
دومين كارگاه كشوري نوآوري هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در علوم پزشكي   (شيراز) 17-19آبانماه  1388
تلفن: 2122585-0711
كنگره تروماي ميان دوره اي جامعه جراحان ايران (شاخه شيراز)    (شيراز)   19-21 آبانماه 1388
تلفن: 6125158-0711
همايش يكروزه دياليز    8 بهمن ماه 1388
سمپوزيوم يك روزه روشهاي نوين مبارزه با سرطان 11 بهمن ماه 1388
سمينار سرطان پروستات 29 بهمن ماه 1388
سمينار يكروزه جديدترين درمانهاي تالاسمي    6 اسفندماه 1388
تلفن: 2348930- 0711 (داخلي 202)
شانزدهمين كنگره سراسري و اولين كنگره بين المللي انجمن علمي-تخصصي باروري و ناباروري ايران (شيراز) 
 
12-14 اسفندماه 1388
 
تلفن021-88525512 :
تلفن0711-2332365 :
 
سمپوزيوم بين المللي هموستاز و ترومبوز و كارگاه مراقبتهاي مفصلي در هموفيلي (شيراز) 25-27 فروردين ماه 1389
تلفن: 64743640 -0711 
سمينار سراسري بهداشت مردان   (لارستان)   15-16 ارديبهشت ماه 1389  

larnurse@sums.ac.ir
 تلفن:2240308-0781 , 2247110-0781, 2250335 -0781
سمينار مشكلات تعويض مفصل زانو و رويژن   23 لغايت 24   ارديبهشت ماه 1389 
همايش دو روزه طب سنتي ايران    19 لغايت 20 آبانماه  1389  (بسيج جامعه پزشكي)
 
اولين سمينار يك روزه طراحي الگوي بهبود فرايند تجميع مالي (مستندسازي مالي) اورژانسهاي بيمارستاني استان فارس    22  آبان ماه 1389
 سمينار دانشجويي بيماريهاي مزمن با تاكيد بر آموزش به بيمار  (شيراز)   6-7 آذرماه 1389

تلفن: 6474254-0711

sscd@sums.ac.ir

http://nurs-midwif.sums.ac.ir/

 چهارمين كنگره ساليانه كولوركتال    (شيراز)   9-12 آذرماه 1389
سمينار كارآفريني و مهارتهاي كسب و كار ويژه دانش آموختگان و دانشجويان علوم پزشكي 20 آذرماه  1389   (دفتر كارآفريني دانشگاه)
كنفرانس بين المللي مديريت، نوآوري و كارآفريني   27 لغايت 28 بهمن ماه 1389 
(برگزار كننده دانشگاه شيراز با همكاري دانشگاه علوم پزشكي)
 نخستين كنگره بين المللي دانشجويي پزشكي سلولي مولكولي   (شيراز)  28-30 بهمن ماه 1389
تلفن: 2390-0711
5th Middle East Cardiovascular Congress & 2nd CRF Symposium    (Kish)   23-25 February 2011
Tel: 0711-2343529
كارگاه آموزشي لاپاراسكوپي جراحي كودكان  (شيراز) 4-6 اسفندماه 1389
تلفن: 2279721-0711
همايش قرآن و سلامت  (استهبان)  15 اسفندماه  1389
تلفن: 4228630-0732
اولين سمينار كاهش سوانح ترافيكي: چالش ها و راهكارهاي پيش رو   (شيراز) 14-15 اسفندماه 1389
تلفن: 2309615-0711
 سومين سمينار طب اسلامي و ايراني  (شيراز)  19-20 اسفندماه 1389
 شانزدهمين كنگره بين المللي كنفدراسيون اندودنتيستهاي آسيا و اقيانوسيه و چهاردهمين كنگره علمي انجمن اندودنتيستهاي ايران  (شيراز)   31 فروردين ماه لغايت 2 ارديبهشت ماه 1390
 16th Scientific Meeting of Asian Pacific Endodontic Confederation &
14th Annual Congress of Iranian Association of Endodontists  (Shiraz)  20-22 April 2011
http://mail.sums.ac.ir/webmail/src/compose.php?send_to=apecinfo%40apec2011-iran.com
همايش قرآن و علم جامعه اسلامي دانشجویان   6 ارديبهشت ماه  1390 
 (برگزار کننده: معاونت فرهنگي دانشگاه )
 اولين سمپوزيوم بين المللي جراحي پلاستيك بيني و صورت   (شيراز)   7-9 ارديبهشت ماه 1390
تلفن: 09397267774
كنگره دو روزه بيماريهاي غدد درون ريز و متابوليسم كودكان   (شيراز) 15-16 ارديبهشت ماه 1390
تلفن: 6125849-0711

نهمين سمينار سراسري دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه (س) " ارتقاء حرفه اي پرستاري و مامايي: چالش ها و راه كارها"   (شيراز)  20-22 ارديبهشت ماه 1390
http://nms.sums.ac.ir

 همايش يك روزه "مقاومت به داروهاي ضد ميكروبي، يك تهديد جهاني"  (شيراز)   22 ارديبهشت ماه  1390
تلفن: 2357282- 0711 و 2122384-0711 
خلاصه مقالات همايش
فاكس: 2122430-0711
vcr-libs@sums.ac.ir
دهمين كنگره انجمن پيوند اعضاء ايران  (شيراز) 27-29 ارديبهشت ماه 1390
تلفن: 6474308-0711
irsot@sums.ac.ir
http://irsot.sums.ac.ir/
سيزدهمين كنگره دانشجويان دندانپزشكي كشور (شيراز) 4-6 خردادماه 1390
تلفن: 6285276-0711

sdsc13@.sums.ac.ir
http://sdsc13.sums.ac.ir/
سمپوزيوم كاربرد سلول هاي بنيادي در ارتوپدي (شيراز)  26-27 خردادماه  1390
تلفن: 2344673-0711
mscortho@yahoo.com
همايش "ارتباط سلامت روح و جسم"   (شيراز) 27-31 شهريورماه 1390
تلفن: 2308478-0711
سمينار يكروزه سالمندي سالم  (شيراز)   7 مهرماه 1390
تلفن: 2309615-0711 
 
سمينار يكروزه مصرف منطقي آنتي بيوتيكها در بيماران قلبي و عروقي (شيراز) 28 مهرماه 1390
تلفن: 2343829-0711
سمينار بين المللي سلامت مدرسه (شيراز) 28-27 مهرماه 1390
http://Health-policy.ir
دومين كنگره بين المللي لاپاراسكوپي و جراحي محدود  (شيراز)  2-6 آبانماه 1390
تلفن: 2279721- 0711
lrc@sums.ac.ir
http://lrc.sums.ac.ir/
 
كنگره آسم و آلرژي و ايمونولوژي باليني  (شيراز)  11-13 آبانماه 1390
تلفن: 6125849-0711
http://www.isaa2011.com

اولين كنفرانس بين المللي فيزيك پزشكي   (شيراز) 11-13 آبانماه 1390

1st MEFOMP International Conference of Medical Physics   (Shiraz)  October, 26-28, 2011
mefompconf@sums.ac.ir
http://mefomp.sums.ac.ir

پنجمين كنگره ميكروب شناسي باليني  (شيراز)  17-19 آبانماه 1390
تلفن: 6474296-0711
http://alborzicmrc1390.ir
دومين كارگاه منطقه اي آموزش نشر پزشكي   (شيراز)   23-26 آبانماه  1390 محل برگزاري EDC 
 اولين سمينار آموزشي پيشرفته روش تحقيق كيفي در استان فارس   (شيراز)   1-3 آذرماه 1390 برگزار كننده: مركز تحقيقات ايدز
كنگره بين المللي ساليانه انجمن سردبيران و كميته بين المللي اخلاق نشر COPE   (شيراز)   3-4 آذرماه 1390
تلفن: 2122117-0711
فاكس: 2300968-0711
imjescope@sums.ac.ir
چهارمين كنگره بين المللي ساليانه هپاتيت تهران   (تهران-شيراز)   2-5 آذرماه 1390
www.THC4.ir
چهارمين نشست تخصصي تاريخ پزشكي اسلام و ايران با موضوع بيماريهاي مغز و اعصاب در گستره تاريخ   (شيراز)   3 آذرماه 1390 
سمينار آموزشي كارآفريني   (شيراز)  23-24 آذرماه 1390   برگزار كننده: دفتر كارآفريني دانشگاه
 ششمين كنگره قلب و عروق خاورميانه   (امارات-دبي)   4-7 بهمن ماه 1390
برگزار كننده: مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شيراز

www.mecc.ir
 شانزدهمين كنگره مدون بازآموزي راديولوژي   (شيراز)   25-28 بهمن ماه 1390
تلفن: 6474329-0711
http://shirazrad2012.sums.ac.ir
سمينار يك روزه مرگ ناگهاني قلبي  (شيراز) 18 اسفندماه 1390
تلفن: 2343529-0711
دومين سمينار بين المللي كاهش بار سوانح ترافيكي: چالشها و راهكارهاي پيش رو  (شيراز)   19-20 اسفندماه 1390 
تلفن: 2309615-0711
www.health-policy.ir
ششمين كنگره سالانه كولوركتال با عنوان بيماريهاي التهابي روده و ديگر بيماريهاي مشترك گوارش داخلي و جراحي   (شيراز)    1-2 ارديبهشت ماه 1391
تلفن: 2351087-0711 داخلي 414
http://colorectal.sums.ac.ir
 پنجمين همايش بين المللي تازه هاي قلب و عروق بنياد قلب فارس  (شيراز)  5-8 ارديبهشت ماه 1391
تلفن: 6363660-0711
symposium@kowsar-hospital.ir
http://symposium.kowsar-hospital.ir
همایش تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی   10 اردیبهشت ماه 1391 
 (معاونت فرهنگی دانشجویی)
 كنگره بين المللي ايدز، زنان و كودكان   (شيراز)   13-14 ارديبهشت ماه 1391 
http://sharc.sums.ac.ir   
همايش يك روزه "سالمندي و سلامت"   (شيراز)   21 ارديبهشت ماه 1391
خلاصه مقالات همايش
www.salmandi91.sums.ac.ir
بيست و سومين كنگره فيزيوتراپي ايران   (شيراز)   27-29 ارديبهشت ماه 1391
تلفن: 6271551-0711
http://rehab.sums.ac.ir/phcongress91
سمینار یکروزه گسترش همکاریهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه شیراز با محوریت لاپاراسکوپی   (شیراز)   4 خردادماه 1391
همایش ساماندهی آمار دانشگاه علوم پزشکی شیراز 8 خردادماه 1391
 (برگزار کننده: اداره آمار و اطلاعات دانشگاه)
اولين سمينار بين المللي سلامت زنان در ايران   (شيراز)  25-26 خردادماه 1391
تلفن: 2309615-0711
سمینار بین المللی اکوکاردیوگرافی (شيراز)   1-2 تیرماه
 2342248-0711
http://crc.sums.ac.ir
همایش ملی سومین مدرسه تابستانی علوم بین رشته ای   25 لغایت 28 تیرماه 1391
(با همکاری دانشگاه شیراز)
دومین همایش عمومی طب سنتی در جامعه مردم و طب سنتی 27 تیرماه 1391
(برگزار کننده: کانون طب اسلامی ایرانی)
 سمينار تازه هاي رينوسينوزيت    (شيراز)   6-7 مهرماه 1391
تلفن: 09397267774
www.farsrhinology.com
ششمين کنگره ميکروبشناسي باليني ايران و اولين کنگره بين المللي ميکروبشناسي باليني 11 لغایت 13 مهرماه 1391
سمينار يك روزه تغذيه جامعه نگر  (شيراز) 20 مهرماه 1391
http://health-policy.ir
چهارمين كنگره انجمن دندانپزشكي ايران-شعبه فارس  (شيراز)  10-12 آبانماه 1391
تلفن: 6317441، 6317442، 6314648-0711
idafars@gmail.com
www.idafars.ir
www.idafars.com
 اجلاس بين كشوري مسئولين برنامه ريزي سلامت دهان و دندان سازمان جهاني بهداشت   (شيراز)  22 -24 آبانماه 1391
تلفن: 2122311-0711
همایش علمی کاربرد تازه های یورولوژی در طب عمومی  (شیراز)  24-25 آبانماه 1391
برگزار کننده: سازمان بسیج جامعه پزشکی شیراز
http://bpfars.ir
بيماريهاي عفوني شايع در استان فارس    (گراش)  22-23 آذرماه 1391
تلفن: 2226631-0782
http://gerashcongress.sums.ac.ir
کنفرانس علمی پزشکی، اخلاق حرفه ای و آموزه های قانونی  23 آذرماه 1391
(برگزار کننده سازمان نظام پزشکی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
سمينار تازه هاي درمان صرع    (شيراز)   23 آذرماه 1391
تلفن: 6234508-0711
همايش بين المللي بررسي آثار و احوال حكيم قطب الدين شيرازي  (شيراز)  29-30 آذرماه 1391
تلفن: 2309615-0711
2338476-0711
http://ghotb.sums.ac.ir
سمینار یک روزه عدالت در سلامت دهان و دندان 13 دیماه 1391 
 (برگزار کننده مرکز سیاستگذاری سلامت)
کنگره مدیریت فقر، تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده در نیازمندان   19 دیماه 1391 
 (برگزار کننده: کمیته امداد با همکاری دانشگاه)
اولين سمينار پيشگيري از بيماريهاي قلبي و دومين سمينار بين المللي اكوكارديوگرافي   (شيراز)   10-13 بهمن ماه 1391
تلفن: 2342248-0711
کنگره رادیولوژی  (شیراز)   1-4 اسفندماه 1391
تلفن: 6474329-0711
سمینار یک روزه الکتروفیزیولوژی چشم   (شیراز)   3 اسفندماه 1391
تلفن: 2302830-0711
http://psorc.sums.ac.ir
همایش علمی و تخصصی ارتقاء سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار 9 لغایت 10 اسفندماه  1391 (برگزار کننده کمیته امداد-استانداری)
 سومين سمينار بين المللي كاهش سوانح ترافيكي، چالشها و راهكارهاي پيش رو (شيراز) 9-10 اسفندماه 1391
تلفن: 2309615-0711
دومین همایش دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی   (شیراز)  16-17 اسفند ماه 1391
تلفن: 6271551-0711
http://rehab.sums.ac.ir
هفتمین کنگره بین المللی قلب و عروق خاورمیانه  (استامبول-ترکیه)  9-12 فروردین ماه 1392
www.mecc.ir
هفتمین کنگره سالیانه کولورکتال با عنوان سرطانهای کولورکتال   (شیراز)  28-30 فروردین ماه 1392
تلفن:  2306972-0711
پنجمین کنگره سراسری پریناتالوژی    (شیراز)  2-5 اردیبهشت ماه 1392
سمینار عوارض جراحی های ستون فقرات    4 لغایت 6 اردیبهشت ماه 1392
سمینار بین المللی سلامت زنان در ایران    (شیراز)   11-12 اردیبهشت ماه 1392
 تلفن: 2309615-0711
پنجمين كنگره بين المللي و هفدهمين همايش سالانه پزشكي هسته اي ايران (شيراز) 11 لغايت 13 ارديبهشت ماه 1392
تلفن: 6125320-0711
http://icnm2013.com
سمينار سراسري دانشكده پرستاري و مامايي "مديريت درد"    (شيراز)  17-18 ارديبهشت ماه 1392  
سمینار دو روزه آسم و بیماریهای نقص ایمنی  (شیراز)     18 لغایت 19 اردیبهشت ماه 1392
تلفن: 09177293639
گردهمایی چالش ها و فرصت های رشته اتاق عمل   (شیراز)   19 اردیبهشت ماه 1392
پنجمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش   7 لغایت 9 خردادماه 1392 
  (برگزار کننده: دانشگاه شیراز با همکاری علوم پزشکی)
سمینار تازه های جراحی اعصاب فانکشنال و استریوتاکتیک    (شیراز)   7 تیرماه 1392
تلفن: 6234508-0711
همایش تغذیه سالم در ماه مبارک رمضان از دیدگاه طب سنتی   (شیراز)  13 تیرماه 1392  
دهمین کنگره سراسری صرع   (محل برگزاری تهران، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز)  17-19 مهرماه 1392
تلفن: 66420840-021
http://www.epilepsycongress.ir
اولین همایش بین رشته ای علوم اعصاب   (شیراز)  18 مهرماه 1392   
یازدهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران  (شیراز)       24 لغایت 26 مهرماه 1392
دومین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی     (شیراز)   24 لغایت 26 مهرماه 1392
تلفن: 2342248-0711
 هفتمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران (شیراز)  24 لغایت 26 مهرماه 1392
هفتمین کنگره بین المللی میکروبشناسی بالینی ایران  (شیراز)            27 لغایت 29 مهرماه 1392
تلفن: 6262225-0711
 اولين كنگره بين المللي و ششمین همایش سراسری یادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي   (شيراز)   1 لغایت 3 آبان ماه 1392 
نخستین همایش ملی توانمندی های علمی- پژوهشی نابینایان و کم بینایان   (شیراز)   1 لغایت 2 آبانماه 1392 
تلفن: 8318819-0711
سمینار بین المللی چشم انداز سلامت بعد از 10 سال   (شیراز)   8 لغایت 9 آبانماه 1392
تلفن: 2309615-0711
همایش کیفیت برتر با محوریت تعامل با بیمار و جامعه   (شیراز)  12 آبانماه 1392
تلفن: 2122619-0711
http://bestquality.sums.ac.ir
سمینار تخصصی مهندسی پزشکی شیراز (دانشجویی) 7 لغایت 8 دیماه 1392
سمینار سلامت نان 19 دیماه 1392 
 (برگزار کننده: انجمن تغذیه استان فارس)
سمینار معرفی و ترویج علوم و فن آوری های شناختی   (شیراز)  19 دیماه 1392
سومین همایش چاقی پیشگیری، کنترل، درمان   3 بهمن ماه 1392
نخستین همایش بین المللی سیره نبوی (ص) در طب و نخستین همایش دانشجویی  (شیراز)  2 لغایت 3 بهمن ماه 1392 
تلفن: 2345142-0711
سومین گردهمایی علمی پزشکان قلب   4 بهمن ماه 1392
پنجمین کنفرانس انفورماتیک تصویر برداری  (شیراز)   4 لغایت 6 بهمن ماه   1392
کاربردهای مشاوره ژنتیک و روش های نوین در تشخیص بیماریهای ژنتیکی قبل و بعد از تولد  
 10 بهمن ماه 1392
اولین سمینار راینوپلاستی    23 لغایت 25 بهمن ماه 1392
اولین سمینار بین المللی مدیریت بحران   26 بهمن ماه 1392
 کنگره رادیولوژی  (شیراز)    29 بهمن ماه لغایت 2 اسفندماه 1392 
 سمینار بیماریهای مقاربتی و ایدز    7 لغایت 8 اسفندماه 1392
 چهارمین همایش بین المللی کاهش بار سوانح ترافیکی           (شیراز)   7 لغایت 8 اسفندماه 1392
تلفن: 2309615-0711
سومین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی   (شیراز)   14 لغایت 15 اسفندماه 1392  
کنگره تازه های فیبریلاسیون دهلیزی   (شیراز)  15 لغایت 16 اسفندماه 1392
تلفن: 2343529-0711
هشتمین کنگره سالیانه کولورکتال " ترومای کولون و رکتوم"    (شیراز)   4 لغایت 5 اردیبهشت ماه 1393
تلفن: 2306972-0711
 
 بیست و دومین سمینار تازه های التهابات چشمی    (شیراز)   23 لغایت 25 اردیبهشت ماه 1393
سمینار تازه های آسم و بیماریهای آلرژی  (شیراز)  24 لغایت 25 اردیبهشت ماه 1393
سمینار درمانهای کم تهاجمی بزرگی خوش خیم پروستات     (شیراز)   25 اردیبهشت ماه 1393  
سمینار بین المللی سلامت زنان    (شیراز)  31 اردیبهشت لغایت 1 خردادماه 1393
تلفن: 2309615-0711
همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی   (شیراز)    8 لغایت 9 خردادماه 1393  
هشتمین کنگره بین المللی قلب و عروق خاورمیانه و سومین کنگره تازه های اکوکاردیوگرافی   (شیراز)  14 لغایت 16خردادماه 1393
تلفن: 2343529-0711 
 
همایش ملی رسانه و سلامت به مناسبت روز خبرنگار  (شیراز) 16 مردادماه 1393
تلفن: 2309615-0711
 
سومین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماریهای قلب    (شیراز)   11 لغایت 13 مهرماه 1393
تلفن: 2343529-0711
 
همایش بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان   (شیراز)   16 لغایت 18 مهرماه 1393
تلفن: 36125849-071
هجدهمین کنفرانس بین المللی پارک های علمی و فناوری آسیا   (ASPA 2014)     (شیراز)  23 لغایت 26 مهرماه 1393 (دانشگاه همکار در برگزاری کنفرانس)
دهمین سمینار سراسری پزشکی ورزشی (فوریتهای پزشکی ورزشی)    (شیراز)   21 لغایت 22 آبانماه 1393
 همایش بین المللی نقشه راه سلامت جمهوری اسلامی ایران  (شیراز)  5 لغایت 6 آذرماه 1393 
تلفن: 32309615-071
 دومین کنگره بین المللی اخلاق نشر   (شیراز) 13 لغایت 14 آذرماه 1393
 کنگره تومور ویلمز، تشخیص، درمان و چالشها   (شیراز)    20 لغایت 21 آذرماه 1393  بیمارستان امیر
 سمینار تازه های ترومبولیز در درمان سکته های مغزی   (شیراز)  4 دیماه 1393   
تلفن: 36281506-071  داخلی 285
همایش تحول نظام سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی   (شیراز)  7 لغایت 8 دیماه 1393 
تلفن: 09339279368
 سمینار تازه های بیماریهای روماتیسمی کودکان    (شیراز)     11 دیماه 1393
سمینار کاربردهای FMRI, DTI در علوم اعصاب (شیراز) 9 بهمن ماه 1393
تلفن: 36234508-071
کنگره بیماریهای استخوانی عضلانی و نورورادیولوژی در اطفال و بزرگسالان    (شیراز)    28 بهمن لغایت 1 اسفندماه 1393   
ششمین کنگره بین المللی نشریات علوم پزشکی منطقه مدیترانه شرقی  (شیراز)   29 بهمن ماه لغایت 1 اسفندماه 1393
سمینار علمی یکروزه تفسیر oct, nst    (شیراز)   30 بهمن ماه 1393
پنجمین همایش بین المللی کاهش بار ناشی از سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو  (شیراز)  
6 لغایت 7 اسفندماه 1393

تلفن: 32309615-071
کنگره کشوری سالمندی و سلامت  (شیراز)   13 لغایت 15 اسفندماه 1393
چهارمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی و کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب  (شیراز) 15 لغایت 17اسفندماه 1393
سمینار سراسری چشم پزشکی اطفال و استرابیسم   (شیراز)   26 لغایت 28 فروردین ماه 1394 
 چهارمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی (شیراز) 31 فروردین ماه لغایت 4 اردیبهشت ماه 1394
تلفن: 32279711-071
 کنگره بین المللی قلب و عروق در شیراز (دانشگاه علوم پزشکی شیراز همکار در برگزاری) 2 لغایت 4 اردیبهشت ماه 1394
سمینار سراسری با عنوان "مراقبت خانواده محور" (شیراز) 6 لغایت 7 اردیبهشت ماه 1394
تلفن: 36474250-071
اولین سمپوزیوم پزشکی بازساختی (شیراز)   13 لغایت 14 اردیبهشت ماه 1394
کنفرانس علمی یکروزه آسم و آلرژی   (شیراز)   17 اردیبهشت ماه 1394
تلفن: 36281591-071
 
سمینار علمی-هنری استانی نه به سیگار   (شیراز)  24 لغایت 25 اردیبهشت ماه 1394 
چهارمین سمینار بین المللی سلامت زنان   (شیراز)   30 لغایت 31 اردیبهشت ماه 1394 
ششمین سمینار بین المللی هپاتیت   (شیراز)  6 لغایت 9 خردادماه 1394
تلفن: 32309615-071
 
سازمان بین المللی پزشکان شیعه، هشتمین کنگره بین المللی 6 لغایت 19 مرداد ماه (دانشگاه علوم پزشکی شیراز همکار در برگزاری)
اولین کنگره برونکوسکوپی انعطاف پذیر کودکان در منطقه خاورمیانه و اولین همایش درمان استنشاقی در آسم   (شیراز)    18 لغایت 19 شهریورماه 1394
هشتمین همایش کشوری و دومین کنگره بین المللی استروک ایران   (شیراز)   1 لغایت 3 مهرماه 1394
چهارمین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق  (شیراز) 8 لغایت 10 مهرماه 1394  
کنگره دندانپزشکی از علم تا عمل   (شیراز)    8 لغایت 10 مهرماه 1394
تلفن: 36280119-071
نوزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور  (شیراز)    14 لغایت 17 مهرماه 1394
نهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی   (شیراز)   21 لغایت 23 مهرماه 1394  
 سمینار دوسالانه آسم و آلرژی (شیراز) 6 لغایت 8 آبانماه 1394
چهارمین کنگره بین المللی قارچ شناسی پزشکی ایران   (شیراز)   27 لغایت 29 آبانماه 1394
پانزدهمین کنگره گوارش و کبد ایران   (شیراز)  3 لغایت 6 آذرماه 1394
تلفن: 36281442-071
هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط    (شیراز)   24 لغایت 25 آذرماه 1394  
دومین کنگره بین المللی ایدز، زنان و کودکان   (شیراز) 25 لغایت 27 آذرماه 1394
سمینار بین المللی پزشک خانواده   (شیراز)   6 لغایت 7 دیماه 1394
تلفن: 32309615-071
 
 سمینار تخصصی تروماهای جراحی    (شیراز)   17 لغایت 18 دیماه 1394 
تلفن: 32291978-071
بیستمین کنگره مدون بازآموزی رادیولوژی   (شیراز)  27 لغایت 30 بهمن ماه 1394
ششمین سمینار بین المللی کاهش بار سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو (ایمنی در سالمندان)    (شیراز)  28 لغایت 29 بهمن ماه 1394
تلفن: 32309615-071
کنگره بین المللی پوست  (Shiraz International Dermatology Summit 2016)  (شیراز)   5 لغایت 7 اسفندماه 1394 
سمينار يكروزه با عنوان تازه هاي درمان پيوند كليه    (شیراز)    6 اسفندماه 1394
سمپوزیوم علمی یک روزه طراحی کارآزمایی های بالینی مرتبط با سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی   (شیراز)  6 اسفندماه 1394
 همایش ملی طب و داروسازی سنتی مبتنی بر شواهد    (شیراز)   12 لغایت 14 اسفندماه 1394
نخستین سمینار ملی بیوتراپی و ترمیم زخم    (شیراز)   15 اسفندماه 1394
 
دومین کنگره بین المللی فیبریلاسیون دهلیزی قلب و عروق   (شیراز)     26 لغایت 27 فروردین ماه 1395
سومین دوره آموزشی قدم به قدم رینو پلاستی و اندوسکوپی سینوس در خاور میانه   (شیراز)  1 لغایت 3 اردیبهشت ماه 1395
کنفرانس علمی یک روزه خونریزی پس از زایمان  (شیراز)  9 اردیبهشت ماه 1395
تلفن: 36128257-071
چهارمین کنگره بین المللی کاشت حلزون شنوایی و علوم وابسته   (شیراز)   8 لغایت 10 اردیبهشت ماه 1395 
کنگره کشوری هماتوپاتولوژی   (شیراز)   15 لغایت 16 اردیبهشت ماه 1395
تلفن: 32122970-071
پنجمین کنگره بین المللی انجمن نفرولوژی کودکان   (شیراز) 15 لغایت 17 اردیبهشت ماه 1395
تلفن: 36125849-071
اولین کنگره سالانه کودکان دکتر غلامحسین امیرحکیمی   (شیراز)   21 لغایت 24 اردیبهشت ماه 1395
بیست و چهارمین سمینار مدون چشم با عنوان: جراحی اکولوپلاستیک و ترمیم پلک (شیراز)   29 اردیبهشت ماه 1395
تلفن: 36291779-071
پنجمین سمینار بین المللی سلامت زنان   (شیراز) 29 لغایت 30 اردیبهشت ماه 1395
تلفن: 32309615-071
دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی   (شیراز)  4 لغایت 6 خردادماه 1395
 اولین کنگره بین المللی مداخلات پیچیده قلبی   (شیراز)   13 لغایت 14 خردادماه 1395
همايش علمي دندانپزشكي (از ایده تا واقعیت در دندانپزشکی)   (شیراز)   27 لغایت 29 مردادماه 1395  
 پنجمین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق   (شیراز)   7 لغایت 9 مهرماه 1395
اولین همایش دانشجویی کاربرد علوم کامپیوتردر پزشکی و پیراپزشکی   (شیراز)   15 مهرماه 1395
سمینار یکروزه تازه های تشخیص و درمان ترومبوز   (شیراز)   27 مهرماه 1395
تلفن: 07136122265
bordbarm@sums.ac.ir 
 هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای ریه و اولین دوره مراقبتهای ویژه بین المللی   (شیراز)   27 لغایت 30 مهرماه 1395
دومین همایش بین المللی ارگونومی با همکاری انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران  (شیراز)  28 لغایت 30 مهرماه 1395
همایش کشوری ایمونولوژی و آسم و آلرژی و سمپوزیوم علائم پوستی در آلرژی و بیماریهای ایمونولوژیک    (شیراز)  5 لغایت 7 آبانماه 1395  
همایش راهکارهای موفقیت در کنکور تحصیلات تکمیلی وزارت بهداشت   (شیراز)  6 آبانماه 1395
تلفن: 07138303395 و 09171058157
هفتمین همایش سالیانه انجمن دندانپزشکی ایران (شعبه فارس)    (شیراز)   26 لغایت 28 آبانماه 1395 
 سمینار بین المللی دانشجویی مطالعات اجتماعی سلامت (شیراز)     1 لغایت 3 دیماه 1395
 کنگره بزرگداشت استاد دکتر ملک حسینی    (شیراز)  2 دیماه 1395
 سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی و راهکارهای پیش رو  (شیراز)   27 لغایت 28 بهمن ماه 1395
دومین سمپوزیوم "ايمونوسل تراپي"     (شیراز)    28 بهمن ماه 1395
تلفن: 36281638-071
بیست و یکمین کنگره سراسری رادیولوژی   (شیراز)  26 لغایت 29 بهمن ماه 1395
دومین کنگره بین المللی سلامت همراه (شیراز)    4 لغایت 5 اسفندماه 1395
کنگره بین المللی اعتیاد با محوریت موضوع ترومای روانی اعتیاد   (شیراز)  5 لغایت 6 اسفندماه 1395
دومین کنگره مداخلات پیچیده قلبی   (شیراز)   30فروردین ماه لغایت 1 اردیبهشت ماه 1396 
 دومین کنگره بین المللی خون، بیماریها و کاربردهای بالینی آن   (شیراز)   13 لغایت 15 اردیبهشت ماه 1396
سمینار دو روزه اختلالات تکاملی در کودکان (شیراز)  14 لغایت 15 اردیبهشت ماه 1396  
بيست و پنجمين سمينار گلوكوما   (شیراز)  20 لغایت 22 اردیبهشت ماه 1396 
 سمینار جراحی زنده عروق مغز   (شیراز)  5 لغایت 6 مهرماه 1396
 ششمین سمپوزیوم علمی- فرهنگی خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوا (شیراز)  18 لغایت 19 مهرماه 1396
سمينار يك روزه، عملي و تئوري با عنوان " آموزش كاربرد ماتري درم  (شیراز)  26 مهرماه 1396
ششمین سمینار بین المللی سلامت زنان   (شیراز)      26 لغایت 27 مهرماه 1396
كنفرانس علمي يك روزه تحت عنوان" بيماريهاي نقص ايمني "   (شیراز)  1 آبانماه 1396
چهاردهمین همایش سراسری سم شناسی ایران   (شیراز)   2 لغایت 4 آبانماه  1396
 چهارمین کنگره میان دوره ای انجمن اورولوژی ایران     (شیراز)     11 لغایت 12 آبانماه 1396
 یازدهمین کنگره بین المللی میکروبشناسی بالینی استاد البرزی   (شیراز)   30 آبانماه لغایت 2 آذرماه 1396
سمینار یکروزه موضوع بیماریهای مزمن تنفسی  (شیراز)  9 آذرماه 1396
سمینار مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک در تشخیص بیماریهای خوش خیم و بدخیم   (شیراز)  9 لغایت 10 آذرماه  1396

سمپوزيوم دانشجویی دو روزه سلول هاي بنيادي عصبي از علوم پايه تا بالين   (شیراز)   9 لغایت 10 آذرماه 1396

سمینار یک روزه آشنايي با بيماري پروانه اي (EB) و ابعاد مختلف آن   28 دیماه 1396
همايش بررسي مسائل پيرامون سرطان ، درمانهاي جديد و مشكلات شايع در بيماران مبتلا    (شیراز)  9 بهمن ماه 1396
هشتمین سمینار بین المللی تصادفات  (شیراز)  11 لغایت 12 بهمن ماه 1396
بیست و دومین کنگره رادیولوژی   (شیراز)   24 لغایت 27 بهمن ماه 1396 
کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی    (شیراز)  9 لغایت 10 اسفندماه 1396
سومین کنگره بین المللی مداخلات پیچیده قلبی  (شیراز)  23 لغایت 24 فروردین ماه 1397
دومين كنگره كودكان استاد اميرحكيمي (بزرگداشت استاد رضا قريب)  (شیراز)  27  لغایت 31 فروردین ماه 1397

سمينار يك روزه كشوري تحت عنوان «گزارش نويسي نوار مغز»    (شیراز)  30 فروردین ماه  1397

يازدهمين كنگره ساليانه كولوركتال   (شیراز)  30 لغایت 31 فروردين ماه 1397
گردهمایی کموانفورماتیک   (شیراز)  1 لغایت 3 اردیبهشت ماه 1397
هشتمین کنگره قلب و عروق بنیاد قلب فارس تحت عنوان ده سال پیشرفت در زمینه های قلبی (شیراز)   4 لغایت 7 اردیبهشت ماه 1397 
کنگره جراحی پا و مچ پا   (شیراز)   12 لغایت 14 اردیبهشت ماه 1397
دومین كنگره سالیانه علمي - عملي لابراتوارهاي پروتز دنداني   (شیراز)  12 لغایت 14 اردیبهشت ماه 1397
سمینار تازه های تالاسمی  (شیراز) 20 لغایت 21 اردیبهشت ماه 1397

بيست و ششمين سمينار گروه چشم پزشکی : "روش هاي تشخيصي تصويربرداري درچشم پزشكي "   (شیراز)  19 لغايت 21 ارديبهشت ماه 1397

سمینار زایمان ایمن   (شیراز)  11 مردادماه 1397
سمینار گیاه درمانی   (شیراز)  24 لغایت 26 مردادماه 1397 
سمینار اتوفاژی   (شیراز)  7 شهریورماه 1397
دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی   (کرمان- با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز)   24 لغایت 26 مهرماه 1397
دوازدهمین کنگره بین المللی علوم اعصاب کاربردی - همایش بین المللی نوروساینس   (شیراز)  2 لغایت 4 آبانماه 1397
دومین سمینار سایکوسوماتیک شیراز  (شیراز)  23 لغایت 24 آبانماه 1397
هفتمین سمینار سلامت زنان    (شیراز)    30 آبان لغایت 2 آذرماه 1397

کنگره بین المللی جراحی سرطان ایران    (شیراز)     7 لغایت 9 آذرماه 1397

بیست و سومین کنگره رادیولوژی   (شیراز)  13 لغایت 16 آذرماه 1397

دومين كنگره بين المللي مطالعات اجتماعي سلامت   (تهران-با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز)    12 لغایت 13 دیماه  1397

سمینار آموزشی ساماندهی غربالگری سندرم داون   (شیراز)   27 دیماه 1397

نهمین سمینار بین المللی تصادفات (شیراز)  3 لغایت 4 بهمن ماه 1397

سمينار يك روزه كلينيكال انكولوژي با عنوان: تازه هاي درمان سرطان كولوركتال  (شیراز)   11 بهمن ماه 1397

سومين كنگره بين المللي سلامت همراه   (شیراز)   1 لغایت 2 اسفندماه 1397

هشتمین کنگره بین المللی سوختگی(شیراز)   9 لغایت 10 اسفندماه 1397

هشتمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی  (شیراز)   15 لغایت 16 اسفندماه 1397
سمینار یک روزه مدیریت درد کانسر  (شیراز)  16 اسفندماه 1397
تلفن: 36474320-071
سمینار درمان سوء مصرف مواد   (شیراز)  13 لغایت 15 اسفندماه 1397

دومین سمینار ملی تازه های آزمایشگاه در بیماریهای ترومبوز و هموستاز (شیراز)   16 لغایت 17 اسفندماه 1397

اولین کنگره بین المللی پریناتالوژی و هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی و نئوناتالوژی  (شیراز)   27لغایت 30 فروردین ماه 1398 

همایش آشنایی با بیماری هیدرادنیت چرکی و روش های درمان آن   (شیراز)  29 فروردین ماه 1398

یازدهمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه و چهارمین کنگره مداخلات پیچیده قلبی  (شیراز)   4 لغایت 6 اردیبهشت ماه 1398

دوازدهمین کنگره سالیانه کولورکتال  (شیراز)  5 لغایت 6 اردیبهشت ماه 1398 
بیست و هفتمین سمینار گروه چشم تحت عنوان : تازه هاي جراحي رفراكتيو   (شیراز)    22 لغایت 24 خردادماه 1398
سلسله سمینارهای کلینیکال آنکولوژی (شیراز)  23 خردادماه 1398 
شماره تماس : 07136474320
 کنفرانس علمی دندانپزشکان و لابراتوارهای پروتز دندانی 29 لغایت 31 خردادماه 1398 
 

 
 

 

 

 


 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.