تماس با ما
تماس با ما

اطلاعات تماس

نام واحد: دفتر امور کنگره ها و سمینارها دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی پستی:
تلفن:                        32307594-071              
دورنگار:                     32307594-071
پست الكترونيك:         int-office@sums.ac.ir         
ارسال نظرات و پيشنهادها
لطفا نظرات و پيشنهادهای خود را برای بهبود فعاليت های دفتر امور کنگره ها و سمینارها به ما اعلام فرماييد:

    
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.