فرم ها و آئین نامه ها

آئین نامه ها، مدارك لازم و فرم ها:
شرکت در همایش های علمی:

اعضاء هیأت علمی

1.آیین نامه حمایت از شركت با ارایه مقاله اعضاء هیأت علمی دانشگاه در همایش های علمی خارج از كشور  
     (الحاقیه ماده 2) دستورالعمل پرداخت تسهیلات جهت سخنرانی مجازی
2. مدارك لازم جهت شركت اعضای هیأت علمی در همایش های علمی خارج از كشور (قبل و پس از سفر)
3.   فرم تعهد نامه (قبل از سفر) PDF
4. فرم تعهدنامه (قبل از سفر) Word
5. 
فرم گزارش شركت در همایش های علمی خارج از كشور Word
6.
دستورالعمل پرداخت تسهیلات به اعضای هیأت علمی پژوهشی جهت ارائه مقاله در کنگره های بین المللی داخل کشور


 کارکنان

آیین نامه نحوه استفاده كاركنان )غیر عضو هیأت علمی) از تسهیلات مقرر جهت ارایه مقاله در گردهمایی های داخلی و خارجی
 
مدارك لازم جهت ارایه مقاله كاركنان (غیر عضو هیأت علمی) در گردهمایی ها
فرم های ماموریت های خارج از کشور کارکنان وزارت متبوع (حوزه امور بین الملل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)


دانشجویان
 
آیین نامه نحوه استفاده دانشجویان از تسهیلات مقرر جهت ارایه مقاله در گردهمایی های داخلی و خارجی (مقاطع عمومی )
آیین نامه نحوه استفاده دانشجویان از تسهیلات مقرر جهت ارائه مقاله در گردهمایی های داخلی و خارجی (تحصیلات تکمیلی)
دستورالعمل پرداخت تسهیلات جهت دانشجویان ارائه دهنده مقاله در کنگره ها  


توجه: كمك هزینه سفر جهت شركت و ارایه مقاله در همایشهای خارج از كشور طبق مقررات مربوطه پرداخت می گردد و جهت شركت در كارگاه ها اقدامی مقدور نخواهد بود.


فرصت های مطالعاتی:
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.