تماس با ما

اطلاعات تماس
نام واحد: دفتر تبادلات علمی خارج از کشور  معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشاني پستی:

تلفن:                2122117         دورنگار:                                  پست الكترونيك:      oseip-ac@yahoo.com    و    oseip@sums.ac.ir  

ارسال نظرات و پيشنهادها
لطفا نظرات و پيشنهادهای خود را براي بهبود فعاليت های دفتر تبادلات علمی خارج از کشور  به ما اعلام فرماييد:

نظرات و پيشنهادهای خود را در اينجا بنويسيد
    
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.