فرايندها، فرم، آئين نامه

فرآیند ارتباط اینترنتی با اساتید خارج از كشور جهت شروع همكاری

فرآیند همكاری با موسسات خارجی

فرآیند عقد تفاهم نامه همكاری دانشگاه علوم پزشكی شیراز با دانشگاه ها و موسسات خارجی

فرآیند اطلاع رسانی به اداره امور اتباع خارجی استانداری درخصوص سفر میهمان خارجی به شیراز به قصد بازدید از دانشگاه علوم پزشكی شیراز

فرآیند برگزاری كارگاه یا سمینارهای آموزشی توسط اساتید خارجی

فرآیند جمع آوری و اطلاع رسانی بورس ها و جوایز آموزشی و پژوهشی

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.