اطلاع رسانی فرصت های گرنت

دفتر تبادلات علمی خارج از کشور دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در صدد است، از طریق این درگاه گرنت های پژوهشی بین المللی اعطایی از سوی دانشگاه های معتبر جهان، و بلاخص سازمان جهانی بهداشت را، به منظور ارتقاء سطح علمی اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و سایر محققین گرامی، اطلاع رسانی نماید.


1 
 Small Grant Scheme Joint Applications Call
2 
The Eastern Mediterranean Regional Office Special Grant for Research in Priority Areas of Public Health, 2014-2015
  
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.