معرفی کارکنان

مدیر امور بین الملل
دكتر فرهاد هنجنی
(مدير دفتر امور بين الملل - مشاور رئيس دانشگاه در امور بين الملل)
hanjanif@yahoo.com

كارشناس امور تبادلات علمی خارج از كشور
عظيم كاوه آهنگر
OSEIP@sums.ac.ir
oseip_ac@yahoo.com
تلفن:
32122117 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.