معرفی واحد دكتری پژوهشی

این واحد در نظر دارد تا بر اساس آیین نامه های مصوب وزارتی و درون مؤسسه با برقراری تعامل با سایر معاونت ها و واحدهای زیر مجموعه آنها در مؤسسه که به هر نحوی در برگزاری هر چه کامل تر دوره دکتری پژوهشی نقشی بر عهده دارند در مسیر هموار سازی اجرای کلیه امور مربوط به دانشجویان دوره دکتری پژوهشی گام بردارد. به همین منظور این واحد تلاش دارد تا در مسیر اخذ مجوز برای مراکز تحقیقاتی داوطلب، سرآوری و کیفیت سنجی مراکز تأیید شده برای جذب دانشجو ، برگزاری آزمونها و مصاحبه های پذیرش دانشجو، رسیدگی به امور اداری و دفتری دانشجویان پذیرفته شده و برگزاری بخش های اول و دوم دوره دکتری پژوهشی با تمام توان فعالیت کنند.
لازم به ذکر است که در این تارنما منظور از مؤسسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. اطلاعات بيشتر را مي توانيد در صفحه
"معرفی دوره" بخوانيد.  
 

 
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.