معرفی دوره
 

دوره دکتری پژوهشی در مراکز تحقيقاتي مجهز و واجد شرايط دانشگاه که پس از احراز صلاحيت در معاونت تحقيقات و فن آوری وزارت بهداشت، مجوز مربوطه را از شوراي گسترش دانشگاههای علوم پزشکي دريافت نموده اند برگزار مي شود. شرط اوليه جهت ثبت نام  برای تمامی داوطلبين شرکت در آزمون کتبی و کسب حداقل 30%آزمون می باشد.در هنگام ارسال مدارك داشتن دو مقاله تحقيقي (original article) در مجلات نمايه شده در نمايه هاي بين المللي نوع 1 (ISI (SCI-Expanded list), PubMed) به عنوان نويسنده اول يا مسئول به تشخيص کميته منتخب دانشگاه، نمره قبولی زبان مطابق با مصوبات شورای عالی برنامه ريزی علوم پزشکي و موفقيت در مصاحبه/آزمون ورودی است.

دوره دکتری پژوهشی به دو بخش اول و دوم تقسیم می شود و طول مدت این دوره حداکثر 4 سال می باشد. طول مدت دوره به تشخیص شورای تحصيلات تکميلی مؤسسه حداکثر تا دو نیم سال قابل تمدید است.
شایان ذکر است جزئیات مصاحبه متعاقباً اعلام می گردد.

بخش اول دوره دکتری پژوهشی: در این دوره که طول آن حداکثر یکسال می باشد و دانشجو طی آن به کسب مهارتهای نظری و علمی بنیادین پژوهشی می پردازد.

تعداد واحدهای بخش اول 18 واحد آموزشی است که شامل 9 واحد عمومی و حداکثر 9 واحد اختصاصی است. عناوین واحدهای اختصاصی به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی موسسه در گروههای آموزشی ذیربط ارائه خواهند شد. دانشجو در بخش اول دوره ملزم به انتخاب موضوع پایان نامه دوره دکتری پژوهشی، انجام مطالعات مقدماتی، نگارش پروپوزال تحقیقاتی، تصویب موضوع پایان نامه در شورای تحصیلات تکمیلی موسسه و نهایتاً به تأیید رساندن آن در معاونت پژوهشی وزارت بهداشت می باشد.

بخش دوم دوره دکتری پژوهشی:

بخش دوم دوره شامل گذراندن مراحل اجرایی پایان نامه تحقیقاتی دانشجو می باشد و شرط ورود به آن گذرندان دروس بخش اول دوره و تصویب پروپوزال پایان نامه توسط شورای تحصیلات تکمیلی موسسه است.

در این بخش دانشجو با مهارتهای کسب شده در بخش اول،پایان نامه خود را اجرا و از دستاوردهای آن دفاع می نماید. زمان این بخش از دوره سه سال می باشد و حداکثر تا 2 نیمسال قابل افزایش یا کاهش می باشد.

تعداد واحدهای بخش دوم دوره دکتری پژوهشی حداکثر 6 واحد کار در عرصه متناسب با موضوع پایان نامه دوره دکتری پژوهشی و 22 واحد پژوهشی در قالب اجرای پایان نامه می باشد. دوره دکتری پژوهشی پایان نامه خود را اجرا و از دستاوردهای آن دفاع می نماید. در طول مدت این دوره که حداقل 3 سال می باشد دانشجو به صلاحدید استاد راهنما موظف به گذراندن 6 واحد کارورزی در عرصه ارتباط با صنایع مختلف علوم پزشکی و یا معادل آن 6 واحد آموزشی تخصصی می باشد.در نهایت دانشجو پس از انجام مراحل عملی و علمی پایان نامه و تأیید آن بوسیله استاد راهنما و کمیته داوری و همچنین استخراج و چاپ حداقل 3 مقاله در مجلات نمایه شده در نمایه های درجه یک بین المللی (ISI/PUBMED) به عنوان نویسنده اول یا مسئول امکان دفاع از پایان نامه دوره دکتری پژوهشی خود را دارد. 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.