آئين نامه ها
  شيوه نامه مراكز مجری
  آئين نامه ها و دستورالعمل ها
شیوه نامه مراکز مجری

مراحل اخذ مجوز ، فراخوان و پذيرش دانشجوی دكتری پژوهشی توسط مراكز تحقيقاتی دانشگاه علوم پزشكي شيراز به اين شرح است:
 
مراکز تحقيقاتي علاقه مند به پذيرش دانشجو در مقطع دكتري پژوهشي قبل از هر گونه اقدامي مي بايست آيين نامه و دستور العمل مربوطه (مصوب وزارت بهداشت) را با دقت مطالعه نموده و يا با مراجعه به معاونت تحقيقات و فن آوري دانشگاه در اين خصوص اطلاعات كسب نمايند. در صورتي كه مركز تحقيقات شرايط حداقلي موجود در آيين نامه را داشته باشد (اين شرايط در ذيل اين صفحه نيز قيد شده است)، جهت اخذ مجوز از وزارت بهداشت مي بايست كاربرگ "اعتبار بخشي به مراكز تحقيقاتي متقاضي برگزاري دوره دكتري پژوهشي" را از اينجا دانلود نموده و تقاضاي خود را در قالب کاربرگ تکميل شده به همراه مدارك قيد شده در كاربرگ از طريق معاونت تحقيقات و فن آوري دانشگاه به معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت بهداشت ارسال نمايند.
پس از طي مراحل قانوني در وزارتخانه و صدور مجوز توسط شوراي عالي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي، مراحل فراخوان و پذيرش دانشجو توسط مرکز تحقيقات و با هماهنگي معاونت تحقيقات و فن آوري دانشگاه و دانشکده تحصيلات تکميلي انجام مي شود.
مركز داراي مجوز پس از دريافت اسامي پذيرفته شدگان نهايي از وزارت در معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت متبوع، آموزش دوره دکتری پژوهشی را آغاز مي نمايند. مراحل اخذ مجوز، فراخوان و پذيرش دانشجو توسط مراکز تحقیقاتی مجری طبق ماده 1/2/3 دستورالعمل اجرایی دوره دکتری پژوهشی که از اینجا قابل دریافت می باشد اجرا می گردد .
 

شرايط مرکز داوطلب پذیرش دانشجو:

مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت مراکز تحقيقاتي داوطلب مي بايست شرايط زير را دارا باشند، در غير اينصورت امكان بررسي تقاضاي آنها در معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت بهداشت وجود ندارد. ضمنا معرفي يك نماينده از مركز به عنوان رابط مركز در هنگام ارسال كاربرگ تكميل شده الزامي است:

1-1)داشتن مجوز فعالیت از طرف شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی

2-1 ) دارا بودن حداقل يك استاد راهنما از اعضای هیأت علمی مرکز با شرايط زير:
 
1-2-1داشتن حداقل رتبه دانشياري

2-2-1 داشتن حداقل 6 مقاله اصیل نمایه شده در نمایه نامه های بین المللی ( pubmed/medline/ISI ) به عنوان نویسنده اول یا مسئول در طول 2 سال گذشته
1-2-3 داشتن H-index بیش از 10 بر اساس Scopus

4-2-1 داشتن طرح تحقیقاتی مصوب یا گرنت (بودجه تحقیقاتی) کافی جهت اجرای پایان نامه دانشجو

3-1 - داشتن فضای مناسب تحقیقاتی و آزمایشگاهی مناسب تحقیقاتی در مرکز مجری با تأیید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

4-1 انجام بخش عمده از مراحل طرح پژوهشی پیشنهادی جهت دوره دکتری پژوهشی در مرکز درخواست کننده

5-1- عضويت حداقل دو محقق تمام وقت پژوهشی (حداقل استاديار) در مركز جهت سرپرستی، همكاری يا نظارت در انجام پروژه.

كاربرگ اعتبار بخشي به مراكز تحقيقاتي متقاضي برگزاري دوره دكتري پژوهشي - 1395

 

 

 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.