آئين نامه ها
  شيوه نامه مراكز مجری
  آئين نامه ها و دستورالعمل ها
آيين نامه و دستورالعمل ها

پذیرش دانشجو در مقطع دكتری پژوهشی وزارت بهداشت بر اساس آیین نامه بازنگری شده مصوب پنجاه و هشتمین جلسه
شورای عالی

برنامه ریزی علوم پزشكی وزارت بهداشت
مورخ 14/10/1393 و همچنین دستورالعمل اجرایی دوره دکتری پژوهشی مورخ 30/01/1393 که جهت اجرا ابلاغ شده اند صورت می پذیرد .
جهت دریافت آیین نامه ها و سایر
آیین نامه های مرتبط قبلی به فرمت PDF بر روی لینكهای ذیل این صفحه كلیك نمایید .
سایر قوانین و دستورالعمل های ابلاغی ، نامه های وارده از وزارت بهداشت و نیز تصمیمات موسسه مبتنی بر قوانین جهت اجرای دوره
مورد استفاده قرار می گیرند.

تلاش خواهد شد كه دستورالعملهای مهم از طریق این تارنما در اختیار علاقمندان قرار گیرد. سایر اطلاعات از طریق تارنماری واحد دكتری 
پژوهشی وزارت بهداشت
 قابل دریافت می باشند.


 فرمهای دفاع از پایان نامه :
(مصوب شورای پژوهشی 23/8/94)

(مصوبه وزارت بهداشت مورخ 28/11/93)
آيين نامه بازنگری شده دوره دكتری تخصصی پژوهشی

(مصوب پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ريزی علوم پزشكی وزارت بهداشت مورخ 14/10/93)

(مصوب پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ريزی علوم پزشكی وزارت بهداشت مورخ 14/10/93)
 

(مصوبه وزارت بهداشت مورخ 30/01/93)

(مصوب پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ريزی علوم پزشكی وزارت بهداشت مورخ 25/03/92)


آیین نامه
دوره دکتری تخصصی پژوهشی

(مصوب سی و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ريزی علوم پزشكی وزارت بهداشت مورخ 87/11/5)
 
مبتنی بر بازنگری و اصلاح دستورالعمل قبلی (ابلاغيه شماره 599122 مورخ 18/12/88 وزارت بهداشت)
 آئين نامه ارتقاء اعضاي هيئت علمی

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی علوم پزشكی (مردادماه سال 1387)
(مورد استفاده جهت محاسبه امتيازات داوطلبان آزاد و داوطلبان عضو هيئت علمی دانشگاه ها)
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.