معرفی معاونت
  معرفی:
  معرفی معاونت
  معاون
  مشاور و جانشین معاون
  مدیران معاونت
  دفتر معاونت
  نمودار تشکیلاتی معاونت
 کمیته ها و شوراها
  
  
  
  واحدهای ستادی
  مدیریت توسعه علم و فناوری
  اداره انتشارات
  ارتباط با صنعت
  امور آموزشی و هیئت علمی مراکز
  امور کتابخانه ها
  آموزش ضمن خدمت كاركنان
  پسا دکترا
  تحقيق و توسعه
  توسعه و هماهنگی مراکز تحقیقاتی
  واحدهای ستادی
  حسابداری
  دبيرخانه
  دفتر تبادلات علمی خارج از کشور
  دفتر امور کنگره ها و سمینارها
  علم سنجی
  مدیریت امور پژوهشی
  واحد دکتری پژوهشی
  واحد فناوری اطلاعات
  هماهنگی و ارتقاء كيفی نشریات
  واحدهای تابعه
  آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
  مراکز رشد
  مراکز توانمندسازی پژوهشی
  کتابخانه ها
  انستیتو سلول های بنیادی
  مرکز توسعه پژوهش های بالينی
  مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی
  مرکز سلول درمانی غدیر
  خانه قلب سالم شیراز
  مراکز تحقیقاتی
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.