مراكز توانمندسازی پژوهشی

مراكز توانمندسازی پژوهشی به مراكزی گفته می شود كه می كوشند از طريق توانمندسازی اعضاء هيئت علمی، به  گسترش كمی و كيفی پژوهش ها كمك كنند.
دانشگاه علوم پزشكی شيراز دارای 3 مركز توانمندسازی پژوهشی است. فعاليت های اين مراكز برای توانمندسازی اعضاء عبارتند از:

الف- برگزاری كارگاه های آموزشی
مورد نياز
ب-  ارائه مشاوره های لازم در مراحل مختلف انجام يك پژوهش.

معرفی كلی و نشانی وب سايت اين مراكز در ادامه آمده است.


مرکز توانمندسازی پژوهشگران دانشگاه مستقر در دانشکده بهداشت
مرکز توانمندسازی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در آذرماه 1389، با هدف ارائه خدمات مشاوره­ ای در طرح ­های تحقیقاتی، آنالیز آماری و ویرایش مقالات به اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز افتتاح شده است.
رئیس مرکز: دکتر عباس رضائیان زاده
وب سایت مرکز

مرکز مشاوره تحقيقات و کامپيوتر مستقر در برج پژوهشی
مرکز مشاوره تحقيقات و کامپيوتر معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي شيراز در برج پژوهشی واقع شده است.
اين مركز با ارائه خدمات متنوع در امور مشاوره تحقيقات از قبيل مشاوره آماری، مشاوره زبان انگليسی براي مقالات و متون ديگر، مشاوره طراحی پژوهش و همچنين خدمات رايانه اي مانند طراحی پوستر، تدوين عکس، تهيه اسلايدهای کامپيوتری و ... و با هدف ارتقاء توانمنديهای محققين و فعاليتهای پژوهشی در خدمت اعضای هيئت علمی، دستياران، دانشجويان و پرسنل محترم دانشگاه می باشد.
رئيس مركز: دكتر محمد امين مصلح شيرازی
وب سايت مركز


مرکز توسعه پژوهش های بالينی مستقر در بیمارستان نمازی
مرکز توسعه پژوهش های بالینی نمازی در بيمارستان نمازی واقع شده است. این واحد زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی شیراز فعالیت می كند. همه خدمات و تسهیلات پژوهشی این مرکز با هزینه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی شیراز به صورت رایگان ارائه می گردد. هدف نهایی از راه اندازی این مرکز عبارت است از: گسترش کمی و کیفی تحقیقات در حیطه پژوهش های بالینی از طریق توانمندسازی اعضاء محترم هیأت علمی بالینی در همه زمینه ها از طریق ارائه مشاوره های لازم در مراحل مختلف انجام یک پژوهش و اجرای کارگاه های منظم.به اين منظور ارائه خدما ت جانبی به منظور تسهیل دسترسی به امکانات لازم با توجه به محدودیت وقت اعضاء هیأت علمی بالینی و مزیت نسبی ارائه این خدمات در محل کار این عزیزان، مد نظر قرار گرفته است.
رئيس مركز:
دکتر حمید محمدی
مدير مركز:  مريم غلامی
وب سايت مرکز   


 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.