فهرست مراكز رشد

دانشگاه علوم پزشكی شيراز، دارای شش مركز رشد است. اولین مرکز رشدی که در این دانشگاه تأسیس شده، مركز رشد واحدهای فناوری فرارده های دارويی است. برای مشاهده وب سایت مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز، می توانید نام مرکز را از فهرست زیر انتخاب نموده و روی دکمه  کنار آن کلیک کنید. در ادامه، معرفی کلی این مراکز آمده است:
 
 

1- مركز رشد واحدهای فناوری فراورده های دارویی

رئیس مركز: دکتر هاشم منتصری
وضعیت مركز: دارای موافقت اصولی از شورای گسترش
http://sppti.sums.ac.ir
زمینه پذیرش ایده ها:
ایده های کاربردی درزمینه: 
- فراورده های دارویی و تشخیصی  (شیمیایی،طبیعی و بیولوژیک)
- تولید مواد اولیه
- ارتقای کیفیت فراورده های دارویی
- ارائه خدمات دارویی 

2- مركز رشد بیوتكنولوژی

رئیس مركز: دکتر یونس قاسمی
وضعیت مركز: دارای موافقت اصولی از شورای گسترش
http://bioincubat.sums.ac.ir
زمینه پذیرش ایده ها:
ایده های آزمایشگاهی در زمینه
- تولید داروهای نوترکیب پروتئینی
- تولید آنزیم های صنعتی
- تولید فراورده های پروبیوتیک
- تولید فراورده های تخمیری. 

3- مركز رشد فناوری اطلاعات

رئیس مركز: دکتر سیدجلیل معصومی
وضعیت مركز: دارای موافقت اصولی از شورای گسترش
http://ictroshd.sums.ac.ir
زمینه پذیرش ایده ها:
ایده های نوین در زمینه:
- سخت افزارها و تجهیزات رایانه ای
- نرم افزارهای پزشکی، پیراپزشکی، بهداشتی، درمانی  
- شبکه و زیرساخت های لازم برای سیستم های اطلاعاتی پزشکی، پیراپزشکی، بهداشتی، درمانی.

 

4- مركز رشد فراورده های گیاهان دارویی و طب سنتی

رئیس مركز: دکتر عبدالعلی محقق زاده
وضعیت مركز: دارای موافقت اصولی از شورای گسترش
http://mptmt.sums.ac.ir
زمینه پذیرش ایده ها:
- ساخت فراورده های دارویی طب سنتی
- توسعه صنعت فرآوری گیاهان دارویی کشور
- بهبود کمی و کیفی فراورده های کشاورزی و تأمین امنیت غذایی با استفاده از گیاهان دارویی
دارای موافقت اولیه.

5- مركز رشد تجهیزات پزشکی    

رئیس مركز: دکتر علیرضا مهدی زاده
وضعیت مركز: 
http://mei.sums.ac.ir
زمینه پذیرش  ایده ها:
- تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای پیشرفته لوازم و تجهیزات پزشکی
-
 تکنولوژی مراقبت فنی تجهیزات پزشکی
- هدایت فعالیت های تحقیقاتی، تولیدی و سرمایه گذاری در حوزه لوازم پزشکی.

6- مركز رشد فناوری  سلول های بنیادی و مهندسی بافت

رئیس مركز: دکتر طاهره طلایی
وضعیت مركز: 
دارای موافقت اصولی از شورای گسترش
http://steic.sums.ac.ir
زمینه پذیرش ایده ها:
- استفاده از سلول های بنیادی در درمان بیماری های استخوان و مفاصل، دیابت و بیماری های کبدی، ناباروری
- جداسازی، تکثیر و تمایز سلول های بنیادین درپژوهش های پایه ای و استفاده از آن در  بیماری های انسانی.
     
   

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.