مطالعات هم گروهی (کوهورت) دسته ای از مطالعات توصیفی-تحلیلی هستند که در آن یا گروه های مورد مطالعه دارای مواجهه و بدون مواجهه از نظر پیامد (بیماری) در طول زمان مورد بررسی قرار می گیرند و یا ویژگی های مختلف از گروهی از افراد ثبت می شوند و در طول زمان پیامدهای مختلف در آنها ثبت، بررسی و تحلیل می شوند. مطالعات کوهورت عموماً طولانی مدت و گران قیمت هستند از این رو لازم است بررسی و نظارت دقیقی در خصوص لزوم و روش انجام آنها صورت گیرد.

دفتر مطالعات کوهورت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز مسئول بررسی درخواست های انجام این مطالعات در دانشگاه است و ضمن راهنمایی و هدایت پژوهشگران در جهت نگارش صحیح پروپوزال مطالعه کوهورت و آگاهی بخشی در خصوص پیش نیازها و زیرساخت های لازم، نظارت بر حسن انجام این مطالعات را بر عهده دارد.

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.