تماس با ما

اطلاعات تماس
نام واحد: دفتر مدیریت امور پژوهشی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی پستی:       شيراز - خيابان كريمخان زند - ساختمان مركزی دانشگاه علوم پزشكی شيراز - طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری - کد پستی 7134814336

تلفن کارشناس مسئول پژوهشی:                                                          32122389 - 71 -  98
دورنگار:                                                                                        32122430 - 71 -  98

تلفن کارشناسان پژوهشی:

- کارشناس طرح های تحقیقاتی تحصیلات تکمیلی                    داخلی 7382  -   32305410 - 71 -  98 

- کارشناس طرح های تحقیقاتی دانشکده پزشکی                      داخلی 7780  -   32305410 - 71 -  98 

- کارشناس طرح های تحقیقاتی واحد خودگردان -  اچ اس آر- کمیته تحقیقات دانشجویی و دانشکده های : بهداشت- پرستاری و مامایی- پیراپزشکی- تغذیه- توانبخشی- علوم نوین- مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی                 32122438 - 71 -  98 

- کارشناس طرح های تحقیقاتی دانشکده دندانپزشکی – داروسازی   داخلی  7691  -   32305410 - 71 -  98  

- کارشناس طرح های تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی دانشگاه                داخلی  7638  -  32305410 - 71 -  98    

پست الكترونيك :                                                                                                              vcrdep@sums.ac.ir

ارسال نظرات و پيشنهادها
لطفا نظرات و پيشنهادهای خود را برای بهبود فعاليت های دفتر مدیریت امور پژوهشی به ما اعلام فرماييد:

 

نظرات و پيشنهادهای خود را در اينجا بنويسيد
    
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.