اطلاعات تماس معاونت های پژوهشی تابعه
\

نام معاونت

نام معاون

تلفن دفتر

 

پست الکترونیک

معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

دکتر محمدجواد اشرف

32349333

 

معاونت پژوهشی دانشکده دندان پزشکی

 دکتر شبنم عجمی

36270322

ajamish@sums.ac.ir

معاونت پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی

دکتر سبحان سبحانی

 36261551 داخلی 214

sobhanis@sums.ac.ir

معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت

 دکتر زهرا زمانیان

37251009 داخلی 204

zamanianzz@sums.ac.ir

معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

 دکتر ریتا رضایی

32340783 داخلی 242

rita_rezaee@yahoo.com

معاونت پژوهشی دانشکده داروسازی

 دکتر علی دهشهری

32424127 داخلی 251

dehshahria@sums.ac.ir 

معاونت پژوهشی دانشکده تغذیه و علوم غذایی

دکتر سید محمد مظلومی

5-37251001 داخلی 321

 mazloomi@sums.ac.ir

معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه زهرا (س )

دکتر رکسانا جان قربان

8_36474254 داخلی 127

janghorban@sums.ac.ir

معاونت پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

دکتر رضا فردید

9_32270238 داخلی 315

rfardid @ sums.ac.ir

معاونت پژوهشی دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی

 دکتر محمد نامی

 32305488 

 

معاونت پژوهشی دانشکده مجازی

دکتر ناهید ظریف صنایعی

32361618

nzarifsanace@gmail.com

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.