معرفی مدیریت توسعه علم و فناوری
  معرفی همکاران
  شوراها و کارگروه های مرتبط
 دفتر امور کنگره ها و سمینارها
 دفتر ارتباط با صنعت
 دفترابداعات، اختراعات و مالکیت فکری
 مراکز رشد
 دفتر توسعه و حمایت از شرکت های دانش بنیان
 واحدهای توانمند سازی پژوهشی
  آیین نامه ها
  فرآیندهای کاری
  فرم ها ، پرسشنامه ها
  آیا می دانید که...
  تماس با مدیریت توسعه علم وفناوری

تماس با ما

اطلاعات تماس
نام واحد: مدیریت توسعه علم و فناوری  معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی پستی:

تلفن:  32357282-071

دورنگار:  32122430-071

پست الكترونيك:   

ارسال نظرات و پيشنهادها
لطفا نظرات ،پيشنهادات و شکایات خود را برای بهبود فعاليت های 
مدیریت توسعه علم و فناوری به ما اعلام فرماييد:

 
نظرات ،پيشنهادات و شکایات خود را در اينجا بنويسيد
    
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.