دکتر علیرضا چوبینه

سرپرست مدیریت توسعه علم و فناوری سلامت معاونت پژوهشی و فناوری

alrchoobin@sums.ac.ir

معرفی کارکنان:


شراره بهادری

كارشناس مسئول روابط دانشگاهی و امور بین الملل
 
int-office@sums.ac.ir

تلفن و دورنگار: 32307594-071سميرا سبزواری

کارشناس دفتر امور کنگره ها و سمینارها  

 
sumscong@sums.ac.ir

تلفن: 32122385-
071 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.