دستورالعمل مربوط به بررسی طرح های پژوهشی مرتبط با صنعت در کمیته اخلاق و پژوهش

با توجه به افزایش روز افزون تولید فرآورده های بیولوژییک و دارویی در داخل کشور و لزوم انجام کارآزمایی های بالینی بر روی این نوع فراورده ها و با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت اخذ کلیه مجوزهای لازم از شورای پژوهشی، کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی، کمیته مطالعات بالینی و اداره کل دارو سازمان غذا و دارو، دستور العمل های اختصاصی در خصوص تسریع در روند بررسی اینگونه طرح ها و طرح های چند مرکزی، با همکاری کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی و  کمیته مطالعات بالینی سازمان دارو سازمان غذا و دارو تدوین شده است.

بر این اساس با استناد به بند 3 دستور العمل "بررسی پروتکل مطالعات بالینی و مطالعات هم ارزی زیستس (بیواکی والانس)"، طرح های مرتبط با صنعت در اولویت دستور کار جلسه کمیته اخلاق و پژوهش می باشد.

لازم به ذکر است که دستورالعمل های ذکر شده از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشند.

دستورالعمل بررسي پروتکل مطالعات باليني و مطالعات هم ارزي زيستي (بيواکي والانس) بر روي داروهاي متقاضي ثبت/تمديد پروانه از سازمان غذا و دارو

دستورالعمل اجراي طرح­ ها و پايان نامه­ هاي چند مرکزي


 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.