جهت مشاهده تریف،اطلاعات، آیین نامه ها و قوانین شرکت های دانش بنیان می توانید به صفحه شرکت های دانش بنیان در قسمت دفتر توسعه علم و فناوری  معاونت پژوهشی (لینک زیر) مراجعه نمایید.

شرکت های دانش بنیان

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.