شرايط پذيرش واحدهاي فناور در مركز رشد چيست ؟
پذيرش واحدهاي فناور بر اساس ظرفيت مركز رشد صورت مي گيرد و برخورداري از الزامات ذيل مد نظر مي باشد:
  • داشتن ايده كاري دانش محور با جنبه هاي اقتصادي
  • ارائه برنامه كاري
  • داشتن نيروهاي تخصصي مرتبط با زمينه فعاليت واحد فناور به صورت تمام وقت در هيات مديره
  • استفاده از نيروهاي متخصص و با تجربه به عنوان مشاور
  • داشتن بازار كار مناسب
  • داشتن شخصيت حقوقي براي متقاضيان استقرار در دوره رشد و دارا بودن آمادگي ثبت يك شركت يا موسسه براي استقرار در دوره رشد مقدماتي
ایده هایی که در مرکز رشد پذیرش می شوند باید دارای چه ویژگی هایی باشند؟
مرکز رشد از ایده هایی حمایت می کند که مبتنی بر فناوری باشند و ضمن داشتن توجیه اقتصادی از پتانسیل بازار مناسبی نیز برخوردار باشند.

آیا شخص دارای ایده و خواستار استقرار در مرکز رشد باید از ابتدا در قالب یک شرکت ثبت شده شروع به فعالیت نماید؟
خیر. در صورتی که ایده فناور مربوطه جنبه های دانش بنیانی، اقتصادی و نوآوری را داشته باشد و این ایده در شورای مرکز رشد مربوطه تصویب شود، متقاضی استقرار می بایست فرآیند ثبت شرکت را در بازه پیش رشد و قبل از ورود به دوره رشد طی نماید. در غیر این صورت مجوز ورود به دوره رشد را نخواهد داشت.

مرحله پیش رشد چیست؟
درمرحله پيش رشد، به فرد حقيقي يا حقوقي مدت 6 ماه فرصت داده مي شود تا با دريافت خدمات و مشاوره و آموزش هاي لازم براي آشنايي با بازار، شناسايي گروه كاري، تثبيت ايده كاري و ايجاد هويت هاي حقوقي مستقل، خود را براي مرحله بعد  آماده نمايند.

آیا مرحله پیش رشد قابل تمدید می باشد؟
در صورت تقاضا و تصویب تقاضا در شورای مرکز رشد، دوره پیش رشد می تواند به مدت 3 ماه مجددا تمدید شده و به بازه زمانی 9 ماه تبدیل شود.

دوره رشد چیست؟
در يك دوره استقرارحداكثر 3 ساله واحدهاي فناوري مستقر در مركز رشد به معيارهاي رشد يافتگي دست يافته و پس از آن از مركز رشد خارج مي شوند.

آیا مرحله رشد قابل تمدید می باشد؟
در صورت تقاضا و تصویب تقاضا در شورای مرکز رشد، دوره رشد می تواند به مدت 2 سال مجددا تمدید شده و به بازه زمانی 5 ساله تبدیل شود.

آيا براي ورود و استقرار در مركز رشد مدرك تحصیلی خاصی لازم است؟
حضور در مركز رشد و استفاده از امكانات منوط به داشتن ايده محوري قابل تجاري شدن است و داشتن مدرك تحصيلي کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا تفاوتی نخواهد داشت.

آيا يك شركت مي تواند همزمان در دو مركز رشد استقرار يابد؟
يك شركت مجاز به استقرار در يك مركز رشد است.

آيا شركت مستقر در يك مركز رشد حسب ضرورت مي تواند به مركز رشد ديگري انتقال يابد؟
يك واحد فناور مستقر در مركز رشد با توجه به التزام در انجام تعهدات حقوقي قراردادهاي منعقده با مركز رشد فقط در صورت تسويه حساب مي تواند درخواست پذيرش خود را به مركز رشد ديگر ارائه نمايد.

تعهدات شرکت ها در قبال امکاناتی که در اختیار آنها گذاشته می شود چیست؟
شرکت‌ها موظفند قوانين وضع شده براي استقرار در مرکز رشد را پذيرا باشند. شرکت هاي مستقر به هنگام عقد قرارداد متعهد مي شوند که پس از خروج کليه اعتبارات دريافتي را با شرایط در نظر گرفته شده توسط شوراي مرکز باز پرداخت نمایند. همچنین شرکت ها موظفند گزارش عملکرد و پيشرفت خود را بر طبق برنامه زمانبندی جهت ارزيابي به مرکز رشد ارائه دهند.

طرح تجاری (Buisness Plan) چیست؟
 طرح تجاری شامل چشم انداز، ماموریت، اهداف و برنامه های یک شرکت در راستای اجراي ايده ي فناورانه از مرحله تحقيق تا توليد و بازار محصول می باشد. در اين طرح اقدامات واحد فناور از مرحله ارائه ايده تا مرحله تجاري سازي آن از جنبه هاي مختلف به دقت مورد بحث قرار مي گيرد.

چه نوع آموزش هایی در مرکز رشد به واحدهای مستقر ارائه می شود؟
 مرکز رشد بر اساس نیاز شرکت های مستقر دوره های آموزشی عمومی مرتبط با کسب و کار مانند اصول علمی بازاریابی، قوانین حقوقی و قراردادها، نگارش طرح تجاری ، اصول اولیه قانون تجارت، مدیریت و کنترل پروژه، قوانین مالیاتی و … را برگزار می کند.

تفاوت استقرار در مرکز رشد و شرکت دانش بنیان چیست؟
فرآیند استقرار واحدهای نوپا  در مراکز رشد کاملا مستقل و مجزا از فرآیند ثبت شرکت دانش بنیان می باشد. جهت ثبت شرکت دانش بنیان می بایست فرآیندهای مربوطه را از طریق  کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های
دانش بنیان (daneshbonyan.ir) پیگیری نمایند. این کارگروه زیر مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد و عملکردی مستقل از دانشگاه و مراکز رشد دارد.
با این حال شرکت فناور نوپا پس از استقرار در مرکز رشد می تواند به صورت مستقل مراحل مربوط به ثبت دانش بنیان را پیگیری نماید.

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.