معرفی مدیریت توسعه علم و فناوری
  معرفی همکاران
  شوراها و کارگروه های مرتبط
 دفتر امور کنگره ها و سمینارها
 دفتر ارتباط با صنعت
 دفترابداعات، اختراعات و مالکیت فکری
 مراکز رشد
 دفتر توسعه و حمایت از شرکت های دانش بنیان
 واحدهای توانمند سازی پژوهشی
  آیین نامه ها
  فرآیندهای کاری
  فرم ها ، پرسشنامه ها
  آیا می دانید که...
  تماس با مدیریت توسعه علم وفناوری

شوراها و کارگروه های مرتبط

 شورای عالی فناوری

به منظور حمایت از مقوله تولید و صنعتی سازی و تجاری سازی ثبت اختراعات و طرح های تحقیقاتی کاربردی و محصول محور شورایی تحت عنوان شورای عالی فناوری تشکیل گردید تا با بررسی موارد مذکور در کارگروه مربوطه و تشکیل جلسات ماهانه، تصمیم گیری لازم در خصوص پروپوزال های طرح های فناورانه ارجاعی به مدیریت توسعه علم و فناوری سلامت این معاونت را اتخاذ نماید.

 وظایف شورای عالی فناوری
 • تصمیم گیری در خصوص سیاست گذاری پروپوزال طرح های فناورانه
 • حمایت از تولید و تجاری سازی طرح های فناورانه، ثبت اختراعات و طرح های تحقیقاتی
 وظایف کار گروه فناوری
 • بررسی پروپوزال های ارجاعی به مدیریت توسعه علم و فناوری
 • تایید اولیه و تعیین داوران پروپوزال های ارجاعی
 • داوری پروپوزال طرح های فناورانه
 •  تصمیم گیری در مورد تصویب، رد طرح و یا درخواست پاسخ از مجری
 شورای ارتباط با صنعت

 با توجه به اهميت هماهنگي بيشتر مديريت ارتباط با صنعت دانشگاه با دانشكده‌ها، گروه‌هاي آموزشي-پژوهشي و واحدهاي پژوهشي دانشگاه، و لزوم استفاده از نظرات همكاران فعال در حوزه طرح‌هاي برون دانشگاهي،شورايي تحت عنوان شوراي ارتباط با صنعت دانشگاه در حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه با سرپرستي دفتر همكاري هاي پژوهشي و مشاوره‌اي در راستاي تقويت ارتباط هرچه بيشتر گروه‌هاي مختلف آموزشي دانشگاه با صنعت تشکیل گردید.

وظایف شورای ارتباط با صنعت

 • تقويت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
 • سیاست گذاری کلی برای بهبود ارتباط با صنعت
 • كمك به تحقق اهداف و انجام ساير برنامه‌هاي دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
 • كمك به جهت دهي موضوعات پايان نامه تحصيلات تكميلي دانشگاه در حل مشكلات جامعه و صنعت
 • ايجاد انسجام و هماهنگي در فعاليت‌هاي واحدهاي پ‍ژوهشي دانشگاه
 • همفكري در سياست گذاري براي تقويت و توسعه انجام پژوهش‌هاي كاربردي مورد نياز جامعه
 • همفكري در اصلاح و تدوين آئين نامه‌ها و شيوه نامه‌هاي اجرايي دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
 • ارائه مشاوره به اساتید و پرسنل در صورت لزوم
شورای عالی مراکز رشد

مرکز رشد واحدهای فناور، به مركزی اطلاق می شود كه می كوشد با ارائه امکانات و خدمات پشتیبانی به کارآفرینان و واحدهای کوچک و متوسط (دارای ایده های قابل تجاری شدن مبتنی بر علم و فناوری)، به آنان كمك كند در مدت چند سال بتوانند برای حضور مستقل در زمينه فناوری، آمادگی لازم را كسب كنند. در این مدت، مرکز رشد علاوه بر ارائه امکانات و خدمات پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیت این واحدهای فناور را نیز به عهده خواهد داشت. در این راستا نظر به تصمیم گیری در خصوص مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان ، قوانین حاکم بر شرکت های دانش بنیان، تصمیم گیری در خصوص نحوه حمایت از شرکت های دانش بنیان از تولید، شورایی تحت عنوان شورای عالی مراکز رشد در حوزه ستادی معاونت پژوهشی دانشگاه تشکیل گردید.    

وظایف شورای عالی مراکز رشد

 • تصمیم گیری در خصوص مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان
 • تصمیم گیری در خصوص سیاست گذاری قوانین حاکم بر شرکت های دانش بنیان
 • تصمیم گیری در خصوص نحوه حمایت از تولید شرکت های دانش بنیان

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.