مرکز توسعه پژوهش های بالينی


مرکز توسعه پژوهش های بالینی نمازی در بيمارستان نمازی واقع شده است. این واحد زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی شیراز فعالیت می كند. همه خدمات و تسهیلات پژوهشی این مرکز با هزینه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی شیراز به صورت رایگان ارائه می گردد.
هدف نهایی از راه اندازی این مرکز عبارت است از: گسترش کمی و کیفی تحقیقات در حیطه پژوهش های بالینی از طریق توانمندسازی اعضاء محترم هیأت علمی بالینی در همه زمینه ها از طریق ارائه مشاوره های لازم در مراحل مختلف انجام یک پژوهش و اجرای کارگاه های منظم.به اين منظور ارائه خدما ت جانبی به منظور تسهیل دسترسی به امکانات لازم با توجه به محدودیت وقت اعضاء هیأت علمی بالینی و مزیت نسبی ارائه این خدمات در محل کار این عزیزان، مد نظر قرار گرفته است.

   ریاست مركز:

دکتر حمید محمدی

 
    مديریت مركز: 
  مريم غلامی

برای ورود به وب سایت مرکز توسعه پژوهش های بالينی بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

       
 
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.