مراكز توانمندسازی پژوهشی

مراكز توانمندسازی پژوهشی به مراكزی گفته می شود كه می كوشند از طريق توانمندسازی اعضاء هيئت علمی، به  گسترش كمی و كيفی پژوهش ها كمك كنند. دانشگاه علوم پزشكی شيراز دارای 3 مركز فعال توانمندسازی پژوهشی می باشد.

فعاليت های اين مراكز برای توانمندسازی اعضاء عبارتند از:

  1. برگزاری كارگاه های آموزشی مورد نياز
  2. ارائه مشاوره های لازم در مراحل مختلف انجام يك پژوهش

 مراکز توانمند سازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز عبارتند از:

  • مرکز مشاوره تحقيقات و کامپيوتر مستقر در برج پژوهشی
  • مرکز توسعه پژوهش های بالينی مستقر در بیمارستان نمازی
  • مرکز توانمندسازی پژوهشگران دانشگاه مستقر در دانشکده بهداشت


جهت دریافت فایل برنامه مدون كارگاه هاي توانمند سازي پژوهشگران
 بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.


 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.