دفترابداعات، اختراعات و مالکیت فکری
  معرفی دفتر ابداعات ، اختراعات و مالکیت فکری
  كاركنان دفتر
  اخبار
  قوانین ملی مالکیت فکری
  قوانین بین المللی مالکیت فکری
   آیین نامه ها
 خدمات
 نمونه هایی از اختراعات ثبت شده
  پرسش های متداول
  پیوندهای مفید
  تماس با ما

پرسش های متداول

در اين صفحه، تعدادی از پرسش های متداول در زمينه ثبت اختراع را گردآوری كرده ايم. خواهشمنديم چنانچه پس از  مطالعه اين پرسش و پاسخ ها، پرسشی برای شما وجود دارد، آن را از طريق صفحه تماس با ما به ما اطلاع دهيد تا در صورت لزوم، توضيحات لازم به اين صفحه اضافه شود.
1- چه نوع اختراعاتی قابل ثبت است؟
اختراعاتی قابل ثبت اند كه جدید بوده و حاوی ابتكار (گام ابتکاری و نوآورانه) و همچنین دارای كاربرد صنعتی (قابلیت ساخت) باشند. 

2- چه نوع اختراعاتی قابل ثبت نیست؟
- كشفیات، نظریه های علمی و روش های ریاضی.
- طرح ها و قواعد یا روش های انجام كار تجارت و آنچه برای فعالیت های صرفاً فكری یا بازی كردن می باشند.
- روش معالجه بدن انسان یا حیوان از طریق درمان یا جراحی و همچنین روش های تشخیص بیماری ها كه روی بدن انسان یا حیوان انجام می گیرند.

3- برای ثبت اختراع چه مداركی لازم است؟
- تصویر صفحه اول شناسنامه مخترع یا مخترعین.
- تصویر پشت و روی کارت ملی مخترع یا مخترعین.
- قبض واریزی رسید بانكی حق الثبتاختراع به مبلغ 1،500،000 ریال به حساب شماره 3213942657 به نام درآمدهای اختصاصی معاونت پژوهشی و فناوری‌ دانشگاه نزد بانك ملت شعبه دانشكده پزشكی
( به شماره شناسه واریز 24178802110 و شماره شبا 640120000000003213942657IR ).
- ارائه پروپوزال طرح تحقیقاتی مرتبط با موضوع اختراع ضمن معرفی یک نفر عضو هیات علمی مشخص جهت عملیاتی سازی ایده اختراعی.
- ارائه صورت جلسه میان مخترعین مبنی بر تعیین میزان سهام مالکیت با امضای کلیه افراد. 

4- آیا برای ثبت اختراع حتماً باید خود مخترع اقدام نماید؟
خیر، تقاضای ثبت اختراع می تواند توسط وكیل متقاضی انجام شود که این امر با حضور مخترعین در دفترخانه های رسمی و با ارائه وکالت به وکیل مورد نظر میسر می گردد. 

5- اعتبار سند اختراع چند سال است؟
در حال حاضر مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع 20 سال می باشد كه مالکین یا مخترعین مورد اختراعی، ملزم به پرداخت سالانه حق ثبت می باشند.

6- ارزیابی و تأیید علمی اختراع چیست و مرجع قانونی آن كجاست؟
منظور از ارزیابی و تأیید علمی اختراع، جستجو و بررسی علمی اختراع توسط متخصصین مربوطه با استفاده از تجارب علمی، مشاوره ها و بانك های اطلاعاتی داخلی و خارجی است و طبق قانون این ارزیابی توسط دانشگاه ها و مراکز زیرمجموعه وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز از طریق سایر مراكز علمی و تحقیقاتی كشور صورت می گیرد.

7- در چه صورت اختراعات رد شده قابلیت ثبت مجدد را دارند؟
ارزیابی و تأیید علمی اختراع بیش از 2 بار انجام نخواهد گرفت بدین معنی كه در صورت رد اعتبار علمی اختراع متقاضی، تنها یكبار دیگر ارزیابی علمی آن توسط مرجع دیگری غیر از مرجع بررسی كننده اولیه، امكان پذیر است.

8- برای درخواست حمایت از تكمیل اختراع و تجاری كردن اختراع به كجا می توان مراجعه كرد؟
برای درخواست حمایت از تكمیل اختراع می توان به مراكز رشد زیر مجموعه دانشگاه با توجه به ماهیت اختراع مراجعه نمود.
9- مراحل ثبت پتنت بین المللی اختراع چیست؟
مراحل ثبت اختراع عبارتند از:
1- اختراع آنها در داخل كشور (اداره كل ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی) به ثبت رسیده باشد.
2- ارزیابی و تأیید علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (از طریق اداره كل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری و یا مراجع منطقه ای) دریافت كرده باشند.
3- وكیل قانونی خود را انتخاب و معرفی كرده باشند.
4- برای اختراع خود طرح كسب و كار (Business Plan) تهیه كرده باشند.
5- فرم های مربوط به WPIS را تكمیل كرده باشد.
6- مجوز حمایت مالی را از كمیته تخصصی ثبت اختراعات در خارج كسب كرده باشند.
 
 
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.