طراحی و ساخت سامانه تمام خودکار استریولوژی بر پایه تصویربرداری میکروسکوپی و پردازش رایانه

خلاصه ی توصیف اختراع: استریولوژی اكنون جایگاه خاصی درمطالعات كمی بیولوژی در مفهوم سه بعدی به خود اختصاص داده است. به طوری كه در همه مطالعاتی كه به طور صحیح از تكنیك‌های استریولوژی استفاده شده باشد دارای اعتباری خاص است. این علم روشی است متكی بر ریاضی كاربردی كه به كمك مجموعه ‌ای از قوانین ریاضی و آمار كه قادر است پارامترهای مختلفی مثل حجم حفره‌ها، نسبت‌های حجمی، طول اجزا، تعداد اجزا و سطح جانبی را تخمین بزند اصطلاح استریولوژی به عنوان شاخه جدیدی از علم در سال 1961 به انگیزه نیاز محققان برای حل مشكلاتی كه در زمینه مورفومتری با آن مواجه بودند پایه گذاری شد.
طراحی و ساخت سامانه تمام خودکار استریولوژی بر پایه تصویربرداری میکروسکوپی و پردازش رایانه
 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.