دیلاتاسیون سنج جهت اندازه گیری دهانه سرویكس

خلاصه ی توصیف اختراع: وضع حمل كه به معنی به دنیا آوردن كودك است، مستلزم تغییر و تحولات متعددی در عملكرد رحم و سرویكس است. چند ساعت آخر حاملگی انسان، با انقباضات رحمی كه سبب اتساع سرویكس و راندن جنین به مجرای زایمان می شوند، همراه است. در پاسخ به این انقباضات، سگمان تحتانی نرم و سرویكس متسع می شوند و در نتیجه، لوله ای بسیار متسع را می سازند كه دیواره نازكی دارد و از طریق آن جنین به خارج هدایت می شود. اندازه گیری دیلاتاسیون سرویكس جهت تعیین میزان پیشرفت زایمان و بررسی روند لیبر ضروری می باشد. در حال حاضر اندازه گیری دیلاتاسیون سرویكس با انگشت فرد معاینه كننده انجام می گیرد كه این اندازه گیری كاملا subjective بوده و از فردی به فرد دیگر متفاوت است.  دیلاتاسیون سنج
استفاده از ابزاری كه در عین بی خطری، ساده و كم هزینه بوده و قابل استریل باشد و در ضمن قادر باشد میزان باز شدن سرویكس را با دقت تعیین نماید ضروری به نظر می رسد. با قرار دادن این دستگاه در ست زایمان تشخیص صحیح زمان ورود به active phase امكان پذیر شده و بنابراین از طولانی شدن مرحله اول لیبر جلوگیری می شود. آموزش به دستیاران زنان و دانشجویان مامایی با استفاده از این دستگاه راحت تر و قابل اجراتر بوده و از بروز اختلاف نظر در لیبر جلوگیری می نماید، كه بدین ترتیب زمان انتقال مادر به اتاق زایمان مشخص شده و از بروز آسیب های وارده به مادر به دلیل تشخیص نا صحیح دیلاتاسیون سرویكس و در نتیجه انتقال پیش از موعد وی به تخت ژنیكولوژی جلوگیری می شود. همچنین عدم توافق در میزان دیلاتاسیون سرویكس به عنوان مانع عظیمی بر سر راه امور تحقیقاتی و پژوهشی بوده كه به نظر می رسد استفاده از این وسیله این مشكل را مرتفع می سازد.


 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.