دفترابداعات، اختراعات و مالکیت فکری
  معرفی دفتر ابداعات ، اختراعات و مالکیت فکری
  كاركنان دفتر
  اخبار
  قوانین ملی مالکیت فکری
  قوانین بین المللی مالکیت فکری
   آیین نامه ها
 خدمات
 نمونه هایی از اختراعات ثبت شده
  پرسش های متداول
  پیوندهای مفید
  تماس با ما
قوانین ملی مالکیت فکری


 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.