معرفی مدیریت توسعه علم و فناوری
  معرفی همکاران
  شوراها و کارگروه های مرتبط
 دفتر امور کنگره ها و سمینارها
 دفتر ارتباط با صنعت
 دفترابداعات، اختراعات و مالکیت فکری
 مراکز رشد
 دفتر توسعه و حمایت از شرکت های دانش بنیان
 واحدهای توانمند سازی پژوهشی
  آیین نامه ها
  فرآیندهای کاری
  فرم ها ، پرسشنامه ها
  آیا می دانید که...
  تماس با مدیریت توسعه علم وفناوری

 

معرفی همکاران

مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه

نام و نام خانوادگی: دكتر علیرضا چوبینه

تحصیلات:
Ph.D    بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 32305410-
071 داخلی 4032

پست الكترونیكی: alrchoobin@sums.ac.ir

 
دكتر علیرضا چوبینه

 
مسئول دفتر اختراعات و مالکیت فکری

نام و نام خانوادگی: دكتر اسماعیل میرزایی

تحصیلات: دکترای نانوفناوری پزشکی - عضو هیات علمی گروه نانوفناوری پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن:  32305471 -071 داخلی 106

پست الكترونیكی: e_mirzaei@sums.ac.ir  

   

مسئول دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

نام و نام خانوادگی: دكتر مهدی جهانگیری

تحصیلات:Ph.D    بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی: دانشیار

پست الكترونیكی: jahangiri_m@sums.ac.ir


 
 
دبیر شورایعالی مراکز رشد دانشگاه - رئيس مرکز رشد فناوری اطلاعات علوم پزشکی شیراز

نام و نام خانوادگی: دکتر سید جلیل معصومی

تحصیلات: دکتری تخصصی تغذیه

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 32332505-32332771-071   داخلی 1001

پست الکترونیكی:  sjm@sums.ac.ir

رئيس دفتر توسعه و حمايت شركتهاي دانش بنيان دانشگاه و رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری فراورده های دارویی

نام و نام خانوادگی:  دکتر هاشم منتصری

تحصیلات: متخصص فارماسیوتیکس

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 32425403-071

پست الکترونیكی: sppti@sums.ac.ir

رئیس مرکز رشد بیوتکنولوژی و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

نام و نام خانوادگی: دکتر یونس قاسمی 

تحصیلات: متخصص بیوتکنولوژی دارویی

مرتبه علمی: استاد

تلفن:
 324225403-071

پست الکترونیكی: bioincubat@sums.ac.ir
رئیس مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی

نام و نام خانوادگی: دکتر عبدالعلی محقق زاده

تحصیلات: متخصص داروسازی سنتی

تلفن: ۴-۳۲۳۴۸۹۳۰

پست الکترونیكی:  Mohaghegh@sums.ac.ir
رئیس مرکز رشد تجهیزات پزشکی

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا مهدیزاده 

تحصیلات: دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

تلفن:   32340816-071


پست الکترونیكی: 
mehdizade@sums.ac.irرئیس مرکز رشد سلولهای بنیادی و مهندسی بافت

نام و نام خانوادگی: دکتر طاهره طلایی

تحصیلات: دکترای علوم تشریحی

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 32425403-071

پست الکترونیكی: talaeit@sums.ac.ir

رئیس مرکز مشاوره تحقیقات و کامپیوتر RCC

نام و نام خانوادگی: دكتر محمد امین مصلح شیرازی

تحصیلات: دکترای فیزیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 36281497-071

پست الکترونیكی: amosleh@sums.ac.ir
 

رئیس مرکز توسعه پژوهشهای بالینی

نام و نام خانوادگی:  دکتر حمید محمدی

تحصیلات: فوق تخصص قلب کودکان

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیكی: mohammadi219@gmail.com


 رئیس مرکز توانمندسازی پژوهشگران 

نام و نام خانوادگی: دکتر عباس رضائیان زاده

تحصیلات: Ph.D اپیدمیولوژی

مرتبه علمی: استاد

تلفن:  37251001-071

پست الکترونیكی: emtavan@sums.ac.ir

 


كارشناس مسئول روابط دانشگاهی و امور بین الملل

نام و نام خانوادگی: شراره بهادری

تلفن و نمابر:  32307594-071 

پست الکترونیكی: int-office@sums.ac.ir

 


کارشناس دفتر امور کنگره ها و سمینارها

نام و نام خانوادگی: سمیرا سبزواری

تلفن: 32122385-071 

پست الکترونیکی: sumscong@sums.ac.ir

 كارشناس مسئول ثبت اختراع و کارشناس ارتباط با صنعت

نام و نام خانوادگی: عظیم کاوه آهنگر

 تلفن: 32122117-071

پست الكترونیكی:
a.kavehahangar@gmail.com

 
 


كارشناس ثبت اختراع

نام و نام خانوادگی: فضل ا... عباسی دارنجانی

تلفن: 32305410-071 داخلی 2638

پست الكترونیكی: af.ofogh@yahoo.com

   


کارشناس مدیریت توسعه فناوری سلامت و رابط وبسایت
 
نام و نام خانوادگی: ندا نجفی

تحصیلات: کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت

تلفن: 32305410-071 داخلی 7032

پست الكترونیكی:
neda.najafi74@hotmail.com

پست الكترونیكی : htdo@sums.ac.ir

      
          ندا نجفی    
 
کارشناس امور پژوهشی

نام و نام خانوادگی: فروغ ده بزرگیان
تحصیلات: کارشناسی بهداشت عمومی
تلفن: 32305410-071 داخلی 7456
پست الكترونیكی : 
htdo@sums.ac.ir

  
کارشناس مدیریت توسعه فناوری سلامت
 
نام و نام خانوادگی: ماریا آروین فر
تحصیلات: کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
تلفن: 32305410-071 داخلی 7032
پست الكترونیكی : htdo@sums.ac.ir
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.