تماس با ما

اطلاعات تماس
نام واحد:  دفتر نظارت بر نظام ثبت بیماری ها دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشاني پستی: خیابان زند، جنب هلال احمر، ساختمان مرکز علوم پزشکی طبقه هفتم

تلفن:  07132305410 داخلی ( 7382 )       دورنگار:  07132122430                  پست الكترونيک: registry@sums.ac.ir

ارسال نظرات و پيشنهادها
لطفا نظرات و پيشنهادهای خود را برای بهبود فعاليت های دفتر نظارت بر نظام ثبت بیماری ها به ما اعلام فرماييد:

نظرات و پيشنهادهای خود را در اينجا بنويسيد
    
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.