برنامه های ثبت
  در حال اجرا
  آماده ورود داده
  عقد قرارداد شده
  تصویب عنوان
  تحت بررسی
 


در حال اجرا:

طرحهایی که 
در محیط عملیاتی نصب و بهره برداری  شده اند.


رديف

عنوان طرح

1

برنامه ثبت بيماران هپاتيت

2

برنامه ثبت بيماران سيروز كبد

3

ثبت بيماران مبتلا به كبد چرب غير الكلي در استان فارس

4

تشكيل بانك اطلاعاتي بيماران مورد تعبيه دستگاههاي كاشتني اصلاح كننده اختلالات ريتم قلبي در استان فارس (الكتروفيزيولوژي قلب)

5

 راه اندازی برنامه ثبت سرطان جمعيتي فارس در سالهاي 1393 تا 1395

6

برنامه ثبت بیماری سیلیاک فارس (با همکاری پژوهشکده گوارش و کبد تهران)

 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.