برنامه های ثبت
  در حال اجرا
  آماده ورود داده
  عقد قرارداد شده
  تصویب عنوان
  تحت بررسی


تصویب عنوان:

عناوین درخواستی که توسط اعضای محترم هیئت علمی به شورای نظام ثبت بیماری‌ها و داده های نظام سلامت دانشگاه رسیده و پس از طی فرایندهای مربوطه در اولویت تهیه پروپوزال قرار گرفته است. 

 

رديف

عنوان طرح

1

برنامه ثبت رجيستري تروما: CPR

2

ثبت و بررسي ريسك فاكتورها در بيماراني كه تحت آنژيوپلاستي قرار گرفته اند پيگيري باليني كوتاه مدت، دراز مدت بعد از انجام PCI

3

ايجاد نظام ثبت كيست هيداتيد در استان فارس

4

ايجاد نظام ثبت اطلاعات بيماران سوختگي

5

ايجاد نظام ثبت اطلاعات بيماران مبتلا به سنگ هاي كليوي

6

رجيستري مادران باردار پرخطر

7

ايجاد نظام ثبت بيماران كانديد كاشت حلزون شنوايي در بيمارستان خليلي شيراز

8

ايجاد نظام ثبت جراحي تعويض كامل مفصل لگن در بيمارستانهاي شيراز

9

ايجاد نظام ثبت داده هاي بيماران مادرزادي قلبي كودكان

10

طراحي و پياده سازي برنامه ثبت اطلاعات بيماري تيروئيد چشمي در درمانگاه مطهري

11

طراحي و پياده سازي برنامه ثبت اطلاعات بيماري زخم قرنيه در بيمارستان خليلي شيراز

12

طراحي و پياده سازي برنامه ثبت اطلاعات بيماري گلوكوم در درمانگاه مطهري

13

ثبت ناباروري

14

طراحي و اجراي نرم افزار يكپارچه سازي اطلاعات تشخيصي و درماني و دموگرافيك بيماران مبتلا به سرطان تيروئيد تحت درمان با يد-131 در بخش پزشكي هسته اي بيمارستان نمازي شيراز، ايران

15

برنامه استاني ثبت بيماران مبتلا به ترومبوز سينوسهاي وريدي مغز در استان فارس

16

برنامه استاني ثبت بيماران مالتيپل اسكلروزيس

17

نظام ثبت داده هاي تشخيص، مراقبت و درمان كودكان مبتلا به سرطان

18

طراحي و پياده سازي برنامه ثبت اطلاعات بيماران تروماهاي چشمي منجر به بستري در بيمارستان خليلي شيراز

19

برنامه منطقه اي ثبت اطلاعات بيماران مبتلا به صرع در ايران: كاستي ها و جهت گيري هاي آينده

 

 

 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.