کارگاه کاربردی ثبت بیماریها و داده های نظام سلامت مورخ 1395/11/02

موضوعات مطرح شده :

  • راه اندازی و مدیریت یک رجیستری  PPT
  • ملاحضات اخلاقی در رجیستری      PPT
  • طبقه بندی بیماری ها و اقدامات     PPT
  • پالایش اطلاعات، تهیه گزارش و ارزشیابی داده ها   PDF
  • دیکشنری داده  PPT  و  PPT
  • تهیه RFP    PPT
  • نمونه RFP  PPT
------------------------------------------------------------------------------------------- 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.