معرفی کمیته اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

به منظور رعایت و بکارگیری اصول و موازین اخلاقی در پژوهش های علوم پزشکی و حفاظت از آزمون های انسانی در تحقیقات علوم پزشکی و استفاده از نظرات صاحبنظران حیطه های مختلف علوم زیستی، کمیته های اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور تشکیل می گردد. در دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان قطب پزشکی جنوب کشور کمیته اخلاق در پژوهش در زمستان 1370   بصورت درون دانشگاهی تشکیل و از سال 1378 بصورت رسمی و بر طبق دستوالعمل وزارت متبوع شکل گرفته و کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد
این کمیته در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در دو سطح کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه و کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی تشکیل می گردد. بررسی طرح های پژوهشی، رسیدگی به موضوعات و مصادیق تخلفات پژوهشی، سیاستگذاری در امر اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی و ابلاغ آیین نامه ها و دستور العمل های کشوری از جمله شرح وظایف و فعالیت های این کمیته می باشد. شایان ذکر است دانشگاه های غیر علوم پزشکی منطقه نیز حسب نیاز طرح های خود را که دارای سوژه انسانی می باشند، جهت بررسی، تصویب و اجازه انجام به کمیته اخلاق در پژوهش های دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارسال می نمایند.
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.