تماس با ما

اطلاعات تماس
نام واحد: كميته اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی  معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی پستی:

تلفن:                     32122389 -071    و       2305410-071  (داخلی 7783)
دورنگار:                   32122686 -071

پست الكترونيك:     researchethic@sums.ac.ir

ارسال نظرات و پيشنهادها
لطفا نظرات ،پيشنهادات و شکایات خود را برای بهبود فعاليت های كميته اخلاق به ما اعلام فرماييد:

 
نظرات ،پيشنهادات و شکایات خود را در اينجا بنويسيد
    
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.