آرشیو تصاویر- سمینارها، همایش ها و مدرسه تابستانه اخلاق در پژوهش
سال 93  
  
 


سال 94  
سمینار اخلاق پزشکی  
 

 
سال 96  
دومین مدرسه تابستانی اخلاق در پژوهش  

 سال 97  
 کارگاه آموزشی اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی- 21 و 22 آذر  
   

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.