مشاورین کمیته اخلاق دانشگاه

 
نام و نام خانوادگی
مدرک
Email
رزومه
 
دکتر محمدرضا آذر
متخصص اندودنتیکس
 
CV
 
دکتر عبدالعزیز خضری
متخصص جراحی-یورولوژیست
 
CV
 
دکتر محمدرضا پنجه شاهین
Phd فارماکولوژی
 
 
دکتر حسین میرخانی
Phd فارماکولوژی
 
CV
 
دکتر علی صحرائیان
متخصص روانپزشکی 
 
دکتر محمود ضمیریان
فوق تخصص قلب و عروق 
CV
دکتر حسین جمالی
متخصص چشم پزشکی
CV
 
دکتر محمدرضا رازقی نژاد
متخصص چشم پزشکی
CV
 
دکتر افسانه وزین
داروسازی بالینی
 
دکتر شهداد خسروپناه
فوق تخصص قلب و عروق
CV
 
دکتر امیدرضا مومن زاده
متخصص ارتوپدی
CV
  دکتر نگار آذرپیرا متخصص آسیب شناسی azarpiran@sums.ac.ir CV
 
دکتر عباس رضائیان زاده
PhD اپیدمیولوژی 
 rezaiana@sums.ac.ir
 
دکتر علی پوست فروش فرد
DVM.MPH
دبیر اجرایی کمیته اخلاق
 
CV
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.