برنامه کارگاه های آموزشی کمیته اخلاق 
 
لیست کارگاه های کمیته اخلاق دانشگاه (جهت مشاهده اطلاعات کارگاه و ثبت نام بر روی عنوان کارگاه کلیک کنید):
 
کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی                                  تاریخ برگزاری: 97/7/23

کارگاه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی                                                      تاریخ برگزاری: 97/9/21 و 97/9/22

کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی                                                           تاریخ برگزاری: 97/10/30
 
کارگاه اصول و مبانی اخلاقی مطالعات کارآزمایی بالینی- دانشکده دندانپزشکی            تاریخ برگزاری: 97/10/19

کارگاه اخلاق در پژوهش- دانشکده داروسازی                                                  تاریخ برگزاری: 97/12/8

اصول اخلاقی، کار، کالبدگشایی و نمونه برداری در حیوانات آزمایشگاهی                  تاریخ برگزاری: 97/2/4 و 97/2/5

اصول اخلاقی، کار، کالبدگشایی و نمونه برداری در حیوانات آزمایشگاهی                  تاریخ برگزاری: 97/4/26 و 97/4/27

اصول اخلاقی، کار، کالبدگشایی و نمونه برداری در حیوانات آزمایشگاهی                  تاریخ برگزاری: 97/7/1 و 97/7/2

اصول اخلاقی، کار، کالبدگشایی و نمونه برداری در حیوانات آزمایشگاهی                  تاریخ برگزاری: 97/10/2 و 97/10/3

اصول اخلاقی، کار، کالبدگشایی و نمونه برداری در حیوانات آزمایشگاهی                  تاریخ برگزاری: 98/12/7 و 98/12/8 
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.