سامانه ثبت نام کارگاه های آموزشی 
 
لیست کارگاه های قابل ثبت نام کمیته اخلاق دانشگاه:
 
کارگاه اصول اخلاقی در کارآزمايی های بالينی                    تاریخ برگزاری: 95/7/28
کارگاه مراحل ثبت پروپوزال در IRCT                                 تاریخ برگزاری: 95/7/29    
کارگاه اصول کار، مبانی اخلاقی، کالبدگشايی و نمونه برداری در حيوانات آزمايشگاهی  تاریخ برگزاری: 95/8/15 و 95/8/16

کارگاه کلیات اخلاق در پژوهش (همراه با بررسی Case)       تاریخ برگزاری: 95/9/4
کارگاه اصول کار، مبانی اخلاقی، کالبدگشايی و نمونه برداری در حيوانات آزمايشگاهی  تاریخ برگزاری: 95/9/20 و 95/9/21

کارگاه کارآزمایی های بالینی                                           تاریخ برگزاری: 95/09/24
کارگاه معرفی کمیته اخلاق و قوانين مربوطه در دانشگاه      تاریخ برگزاری: 95/10/2
کارگاه معرفی کمیته اخلاق و قوانين مربوطه در دانشگاه      تاریخ برگزاری: 95/10/9
کارگاه اصول کار، مبانی اخلاقی، کالبدگشايی و نمونه برداری در حيوانات آزمايشگاهی  تاریخ برگزاری: 95/10/25 و 95/10/26

کارگاه اخلاق در تحقیق و نگارش پزشکی                           
تاریخ برگزاری: 95/10/06
کارگاه سرقت ادبی (plagiarism) در جریان نگارش مقالات    تاریخ برگزاری: 95/10/16
کارگاه ملاحظات اخلاقی حاکم بر پژوهش های کیفی            
تاریخ برگزاری: 95/10/27

 
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.