سامانه ثبت نام کارگاه های آموزشی 
 
لیست کارگاه های کمیته اخلاق دانشگاه:
 
کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی                                  تاریخ برگزاری: 96/7/19
کارگاه اصول و مبانی اخلاقی مطالعات کارآزمایی بالینی          تاریخ برگزاری: 96/9/29    

 
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.