پاداش چاپ مقالات در مجلات معتبر

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه به منظور ترغیب و تشویق محققین ارجمند در تدوین مقالات علمی و افزایش چاپ مقالات علمی و در نتیجه گسترش دانش، دستیابی به اهداف پژوهشی، بالا بردن سطح کیفی و کمی فعالیت های علمی، تسهیلات تشویقی را جهت انتشاردهندگان مقالات ارائه می دهد.

با استفاده از نرم افزار جایزه مقالات می توانید امور مربوط به درخواست ثبت مقاله و پیگیری دریافت پاداش مقالات خود را انجام دهید.

برای دریافت آئین نامه جدید جایزه مقالات لطفاً کلیک کنید.


برای ثبت مقاله در نرم افزار جایزه مقالات لطفاً کلیک کنید.

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.