پاداش چاپ مقالات در مجلات معتبر

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه به منظور ترغیب و تشویق محققین ارجمند در تدوین مقالات علمی و افزایش چاپ مقالات علمی و در نتیجه گسترش دانش، دستیابی به اهداف پژوهشی، بالا بردن سطح کیفی و کمی فعالیت های علمی، تسهیلات تشویقی را جهت انتشاردهندگان مقالات ارائه می دهد.

با استفاده از نرم افزار جایزه مقالات می توانید امور مربوط به درخواست ثبت مقاله و پیگیری دریافت پاداش مقالات خود را انجام دهید.

برای دریافت آئین نامه جدید جایزه مقالات لطفاً کلیک کنید.برای ثبت مقاله در نرم افزار جایزه مقالات لطفاً کلیک کنید.

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.