معرفی واحد امور آموزشی و هيئت علمی مراكز تحقيقاتی

دفتر امور آموزشی و هيئت علمی مراكز تحقيقاتی دانشگاه (اعضای هيات علمی پژوهشی) در خرداد ماه 1390 به منظور سامان دهی امور اعضاء هيئت علمی پژوهشی و پر كردن خلأ موجود در خصوص اعضاء هيئت علمی مراكز تحقيقاتی تأسيس شد. با تأسيس دفتر امور آموزشی و هيئت علمی مراكز تحقيقاتی، وظايفی كه معاونت های هيئت علمی دانشكده ­ها در مورد اعضاء هيئت علمی هر دانشكده به عهده دارند، در خصوص هيئت علمی مراكز به عهده اين مديريت قرار گرفت. ‌تعداد اعضاء هيئت علمی پژوهشی مشغول به كار در دانشگاه هم اكنون 43 نفر می باشد.

 


 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.