معرفی دوره فلوشيپ پژوهشی

دوره فلوشيپ پژوهشی،
به منظور توانمندسازی پژوهشی اعضای هیئت علمی جوان (با سابقه کمتر از 5 سال) به اهتمام معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای اولین بار در کشور در دو سطح، هرکدام به مدت 5 الی 6 ماه برگزار می­ شود. طبق مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه مورخ 23/8/91 اين دوره برای اساتید جوان، به صورت موظفی تصويب شده است. ارائه گواهی نامه شرکت در اين دوره برای ارتقاء هيئت علمی به مرتبه بالاتر الزامی می باشد. اولین دوره سطح یک فلوشيپ در تاریخ نهم دی ماه 1391 برگزارشد. به منظور اطلاع از محتواي دوره به صفحه برنامه دوره مراجعه فرماييد.

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز، از پیشنهادها و نظرات محققین ارجمند برای ارتقاء کمی و کیفی اين دوره استقبال می كند.


 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.